ΦΥΛΛΩΜΑ – ΚΑΝΑΛΙΑ – ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΟΡΩΝ

Ένας άλλος τομέας ιδιαίτερα σημαντικός για τις Μ.Κ.Ο., περισσότερο ακόμα και από τις εμπορικές επιχειρήσεις, είναι η συγκέντρωση πόρων και οι τρόποι διαχείρισης και προώθησής τους. Στο σημείο αυτό θα επικεντρωθούμε στο πώς να εξατομικεύσετε τα προγράμματά σας, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των εν δυνάμει χρηματοδοτών σας – ιδίως στο κομμάτι της επικοινωνίας.

Το πιο σημαντικό στοιχείο για μια επιτυχημένη επικοινωνιακή πολιτική με τον χρηματοδότη σας είναι η προσπάθεια που θα καταβάλλετε για την κατανόηση της οπτικής του και το κατά πόσο θα κατορθώσετε να προσαρμόσετε την προσφορά σας στα δεδομένα του.


Συνεπώς, πολλές από τις συμβουλές που μπορούμε να σας παράσχουμε περιστρέφονται γύρω από την προηγηθείσα έρευνα σχετικά με τον χρηματοδότη σας, την προετοιμασία της παρουσίασής σας και την προσαρμογή της στα βασικά σημεία ενδιαφέροντος που προσδιορίσατε κατά την έρευνά σας. Για παράδειγμα, αν γνωρίζετε ότι ένας χρηματοδότης ή μα εταιρία στην οποία παρουσιάζεται το πρόγραμμά σας περιλαμβάνει τη «βιωσιμότητα» στο εταιρικό πρόγραμμα, φροντίστε να τονίσετε πώς το project σας σχετίζεται μεταξύ άλλων και με αυτό το ζήτημα. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι πρέπει να «επινοείτε» πράγματα, αν δεν υπάρχουν. Αν το project σας δεν περιλαμβάνει ζητήματα βιωσιμότητας, μην προσποιηθείτε το αντίθετο. Σε αυτήν την περίπτωση είναι προτιμότερο να απευθυνθείτε σε έναν άλλον χορηγό. Ή σκεφτείτε κάποιο νέο project που θα είναι περισσότερο σχετικό.


Μπορείτε να διευρύνετε τον κύκλο των χρηματοδοτών/υποστηρικτών σας αν:

 • Αναζητήσετε γύρω σας επιτυχημένες εταιρίες.
 • Καταγράψετε τους πόρους της οργάνωσής σας.
 • Χρησιμοποιήσετε ανοιχτούς και διαθέσιμους κρατικούς πόρους ή πόρους άλλων δημόσιων ιδρυμάτων.


Το μήνυμα – κλειδί σε αυτήν την περίπτωση είναι: Αποκτήστε επιχειρηματικό πνεύμα!


Δεδομένου ότι είστε Μ.Κ.Ο., αυτό ίσως να μην γίνει από μόνο του. Ωστόσο, το γεγονός ότι δεν αποκομίζετε κέρδη δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεστε πόρους για να λειτουργήσετε, ιδίως από τη στιγμή που διαχειρίζεστε ζητήματα που εκ φύσεως δεν είναι εμπορικά.


Υπό αυτήν την έννοια, η μεγαλύτερη δύναμή σας είναι ο στόχος σας και η συναισθηματική αξία που μπορείτε να αποδώσετε σε αυτόν: η σπουδαιότητα των θεμάτων που πραγματεύεστε με το έργο σας και τα αποτελέσματα που έχουν στην κοινωνία (και τελικώς στους χρήστες του εν δυνάμει χρηματοδότη).


Θα πρέπει να τοποθετηθείτε ως σύμμαχοι των εμπορικών εταιριών, ως υποστηρικτές των χρηστών τους να αντιμετωπίσουν σημαντικές προκλήσεις που ίσως τους απασχολούν.


Συμβουλές για την παρουσίαση του project σας στους εν δυνάμει χρηματοδότες:

 • Προετοιμαστείτε καλά: μάθετε όσα περισσότερα μπορείτε για το άτομο/την εταιρία και προσαρμόστε την παρουσίαση στα μέτρα τους.
 • Παρουσιάστε τα δεδομένα υπό τη δική τους οπτική γωνία.
 • Δώστε έμφαση στα οφέλη.
 • Αναδείξτε τόσο τα λογικά όσο και τα συναισθηματικά δεδομένα.
 • Δομή: ιστορικό, παρουσίαση του project, οφέλη, πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με την εκτέλεσή του, αναθεώρηση, επίλογος.
 • Αν αποβλέπετε σε συγκεκριμένα ποσό, ζητήστε το ευθέως.
 • Παραμείνετε απλοί: αποφύγετε την πολυπλοκότητα.
 • Επισφραγίστε με μια σύντομη περίληψη των βασικών στοιχείων του project σας.


Ένας πρόσθετος τρόπος συγκέντρωσης πόρων που γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής είναι μέσω της ανοιχτής πρόσκλησης στο ευρύ κοινό (crowdfunding).


Το crowdfunding είναι η μέθοδος συγκέντρωσης κεφαλαίου μέσω της συλλογικής προσπάθειας των φίλων, της οικογένειας, των πελατών και άλλων ιδιωτών επενδυτών.


Αυτή η προσέγγιση βασίζεται στις συλλογικές προσπάθειες μιας μεγάλης ομάδας ατόμων – συνηθέστερα διαδικτυακά μέσω των κοινωνικών δικτύων και άλλων πλατφορμών crowdfunding – με την αξιοποίηση των διασυνδέσεών τους για διάδοση στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.

Είδη crowdfunding


Το ποιο είδος θα επιλέξετε εξαρτάται από τον τύπο του προϊόντος ή της υπηρεσίας που προσφέρετε και τις βλέψεις σας για ανάπτυξη.


Δωρεές


Μιλώντας γενικά, μια καμπάνια crowdfunding στην οποία οι επενδυτές ή όσοι συνεισφέρουν δεν έχουν οικονομική ανταπόδοση έχει τη μορφή δωρεάς. Οι συνηθέστερες πρωτοβουλίες αυτής της κατηγορίας περιλαμβάνουν ως επί το πλείστον τη συγκέντρωση κεφαλαίων για ανακούφιση από καταστροφές, φιλανθρωπίες, μη κερδοσκοπικές αιτίες και ιατρικές δαπάνες.


Ανταποδοτική συγκέντρωση


Περιλαμβάνει τη συνεισφορά ιδιωτών σε μια επιχείρηση με αντάλλαγμα κάποια «επιβράβευση», συνήθως ένα είδος προϊόντος ή υπηρεσίας που προσφέρει η επιχείρηση που αναζητά τους πόρους. Παρ’ όλο που η μέθοδος αυτή προσφέρει στους συμμετέχοντες κάποια ανταμοιβή, γενικά θεωρείται υποκατάστατο της απλής δωρεάς, δεδομένου ότι δεν υπάρχει οικονομική ανταπόδοση ή προοπτική συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο. Δημοφιλής επιλογή στη συγκεκριμένη προσέγγιση αποτελεί το Fundable, καθώς και άλλες πλατφόρμες όπως το Kickstarter και το Indiegogo, γιατί δίνουν τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις/ιδιοκτήτες να δίνουν κίνητρα στους υποστηρικτές τους χωρίς να επιβαρύνονται με επιπλέον δαπάνες ή να πωλούν μετοχές τους.


Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο


Αντίθετα με τις δύο παραπάνω μεθόδους, η τελευταία επιτρέπει στους υποστηρικτές να γίνουν συμμέτοχοι στην εταιρία μετατρέποντας το εισφερόμενο κεφάλαιο σε εταιρικά μερίδια. Ως κάτοχοι εταιρικών μεριδίων, λαμβάνουν ένα οικονομικό αντάλλαγμα για την επένδυσή τους και τελικώς εισπράττουν μέρος των κερδών υπό τη μορφή της διανομής του κέρδους. Εξαιτίας της φύσης του επιχειρηματικού μοντέλου, αυτό το είδος crowdfunding δεν εφαρμόζεται στις Μ.Κ.Ο.

Δημοφιλείς πλατφόρμεςcrowdfunding:

1. Kickstarter

Το Kickstarter είναι μια ιστοσελίδα, στην οποία δημιουργικά projects επιδιώκουν τη συγκέντρωση πόρων με δωρεές. 

2. Indiegogo

Αν και το Kickstarter είναι πιο εξειδικευμένο και διαχειρίζεται τα projects που εγκρίνει, το Indiegogo δέχεται τη συγκέντρωση πόρων μέσω δωρεών για οποιοδήποτε αντικείμενο: μουσική, δραστηριότητες, ατομικές οικονομικές ανάγκες, φιλανθρωπίες και οτιδήποτε άλλο μπορείτε να φανταστείτε (εκτός από επενδύσεις). 

3. Crowdfunder

Το Crowdfunder.com είναι πλατφόρμα επενδύσεων (όχι επιβράβευσης) και διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα και γρηγορότερα αναπτυσσόμενα δίκτυα επενδυτών.

4. RocketHub

Το Rockethub ενισχύει τη συγκέντρωση πόρων μέσω δωρεών για μια μεγάλη ποικιλία δημιουργικών projects.

Αυτό που κάνει το RocketHub μοναδικό είναι τα προγράμματα FuelPad και LaunchPad, τα οποία βοηθούν τους ιδιοκτήτες και τους εν δυνάμει συνεργάτες στην προώθηση και το μάρκετινγκ να έρθουν σε επικοινωνία μεταξύ τους και να συνεργαστούν για την επιτυχία μιας καμπάνιας.

5. Crowdrise

Το Crowdrise είναι ένας χώρος συγκέντρωσης πόρων μέσω δωρεών για Φιλανθρωπικούς Σκοπούς. Έχει προσελκύσει μια ομάδα καλοθελητών και επιχορηγεί όλα τα είδη των εμπνευσμένων δράσεων και αναγκών.

Προφανώς το crowdfunding είναι μια ελκυστική προοπτική που σας επιτρέπει να συγκεντρώσετε τα απαιτούμενα κεφάλαια σε μικρές ποσότητες από ένα μεγάλο εύρος υποστηρικτών, χωρίς την επιβάρυνση ενός μόνο ατόμου με το σύνολο του ποσού, ωστόσο η εφαρμογή του, ιδίως μέσα από τις διαδικτυακές πλατφόρμες, παρουσιάζει δυσκολίες και απαιτεί σε βάθος ανάλυση και εξοικείωση με έναν αρκετά μεγάλο αριθμό νομικών και οικονομικών δεδομένων. Συνεπώς…μην το δοκιμάσετε μόνοι σας, έτσι για πλάκα.

94%
Buy now
Ελληνικα