ΦΥΛΛΩΜΑ – ΚΑΝΑΛΙΑ

Το θέμα του μάρκετινγκ περιεχομένου και τα γενικότερα μηνύματα που θέλετε να απευθύνετε στο κοινό σας, συνδέονται άμεσα με τα κανάλια επικοινωνίας που θα χρησιμοποιήσετε για να τα μεταδώσετε.

Ποια κανάλια να χρησιμοποιήσετε, λοιπόν;


Μην πανικοβάλλεστε. 😊


Ξεκινήστε σκεπτόμενοι τα παρακάτω:

Τα μέσα ή τα κανάλια επικοινωνίας αποτελούν τους τρόπους με τους οποίους μεταδίδονται τα μηνύματα ή οι πληροφορίες από τον αποστολέα στον παραλήπτη.


Και αυτοί οι τρόποι έχουν αναπτυχθεί ΠΟΛΥ τις τελευταίες δεκαετίες.

Figure 35 – What to consider before deciding on communication channels. Photo source:
https://www.pexels.com/photo/abstract-board-game-bundle-business-267355/

ΦΥΛΛΩΜΑ – ΚΑΝΑΛΙΑ – ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ # ΣΥΓΧΡΟΝΑ


Τα σύγχρονα μαζικά μέσα ξεκίνησαν σε έντυπη μορφή και στους εξωτερικούς χώρους, συνέχισαν με το ραδιόφωνο, επεκτάθηκαν με την τηλεόραση και στη συνέχεια μεταμορφώθηκαν και πάλι ολοκληρωτικά αποκτώντας την ψηφιακή τους μορφή.


Παρ’ όλο που και τα δύο είδη είναι αποδοτικά, υπάρχουν προφανείς διαφορές μεταξύ τους, όσον αφορά τη δημοφιλία και τη χρήση τους σε κάθε ηλικιακή ομάδα.

Figure 38 – The list of typical media types and differences between them. Source:
https:// https://seriouslysimplemarketing.com/traditional-vs-online-marketing/
Figure 39 – Types of media that are consumed by different age groups. Groups: TGI Mediana
Figure 40 – Proportion of Media usage as per age groups: Source:
http://digital-stats.blogspot.com

Όπως φαίνεται, η ψηφιακή επικοινωνία κυριαρχεί εδώ και περίπου 20 χρόνια πέρα από κάθε αμφιβολία. Σήμερα, είναι πλέον αναπόφευκτη και ιδιαίτερα σημαντική για τις νέες γενιές.

Figure 41 – Communication in the digital world. Source:
http://vimninsights.tumblr.com

Συμπερασματικά:

  • Ο τομέας των μέσων διευρύνεται σημαντικά ολοένα και περισσότερο.
  • Υπάρχει προφανής διαφοροποίηση στη χρήση των μέσων μεταξύ των διάφορων ηλιακών ομάδων.
69%
Buy now
Ελληνικα