KROŠNJA – KANALI – ZBIRANJE SREDSTEV

Zbiranje sredstev in komuniciranje o tem je za nevladne organizacije veliko bolj pomembno kot za komercialna podjetja. Osredotočili se bomo predvsem na to, kako prilagoditi vaše projekte potrebam potencialnih financerjev in kako to skomunicirati.

Ključen faktor pri tem, kako uspešna bo vaša komunikacija s financerjem, je čas in trud, ki ste ga vložili v razumevanje njihovega stališča, in posledično, do katere mere ste uspeli svojo ponudbo temu prilagoditi.


Svetujemo vam torej, da si vzamete dovolj časa za raziskovanje financerja, pripravo svoje predstavitve in nastopa ter usklajevanje tega s ključnimi sprožilci, ki ste jih identificirali med raziskovanjem. Če veste, da določen financer ali podjetje posveča veliko pozornosti trajnosti, poskrbite, da boste poudarili, na kakšen način vaš projekt naslavlja to temo. To ne pomeni, da morate uvesti stvari, ki jih ni. Če v vašem projektu ni govora o trajnosti, si tega ne izmislite. Raje premislite o drugem financerju. Ali pa se poskusite spomniti novega projekta, ki bo relevanten za tega financerja.


Svojo mrežo financerjev/podpornike lahko razširite, če:

 • V svoji okolici poiščete uspešna podjetja;
 • Se pozanimate o virih drugih organizacij;
 • Uporabite odprte in dostopne vladne in druge institucionalne vire.


Kar vam želimo povedati, je: Zbudite svojega podjetniškega duha!


To vam morda ne bo naravno, saj ste nevladna organizacija. Vendar pa dejstvo, da ne ustvarjate profita, ne pomeni, da za svoje delovanje ne potrebujete virov – morda jih celo potrebujete še bolj, saj naslavljate teme, ki po svoji naravi niso komercialne.


S tega vidika je vaše najpomembnejše sredstvo naše poslanstvo in čustva, ki jih lahko skozi to vzbudite. Z drugimi besedami, gre za pomembnost tem, ki jih naslavljate, in učinke, ki jih to ima na družbo (ter posledično tudi potencialne uporabnike določenega financerja).


Pozicionirajte se kot zaveznik komercialnih podjetij, kot nekdo, ki pomaga tudi njihovim uporabnikom pri reševanju pomembnih težav, s katerimi se morda spopadajo.


Nasveti za predstavljanje potencialnih financerjem:

 • Dobro se pripravite – izvedite čim več o osebi/podjetju in svojo predstavitev prilagodite njim.
 • Zgodbo povejte z njihovega stališča.
 • Izpostavite koristi.
 • Naslovite tako racionalne kot čustvene koristi.
 • Struktura – ozadje, trenutni projektni predlog – koristi za njih, dodatne podrobnosti o izvedbi, obnova, zaključek.
 • Če potrebujete točno določen znesek, ga povejte.
 • Naj bo enostavno – ne komplicirajte preveč.
 • Pripravite zmagovalni »pitch v dvigalu«.


Dodatna oblika zbiranja sredstev, ki je v zadnjih letih postala izredno popularna, je množično financiranje.


Množično financiranje (t. i. crowdfunding) je metoda zbiranja denarja skoti skupno delovanje prijateljev, družine, strank in individualnih investitorjev.


Ta pristop naslavlja kolektivno delovanje velikega števila posameznikov – predvsem na spletu preko družbenih omrežij in platform množičnega financiranja – ter izkorišča njihova omrežja za večji doseg in izpostavljenost.

Načini množičnega financiranja


Izbira metode množičnega financiranja je odvisna od vrste izdelka ali storitev, ki jih ponujate, ter vaših ciljev za rast.


Množično financiranje na osnovi donacij


Če govorimo na splošno, lahko vsaka kampanja množičnega financiranja, pri kateri ni finančnih vračil za investitorje, spada v kategorijo množičnega financiranja na osnovi donacij. Običajno ta vrsta množičnega financiranja vključuje financiranje za pomoč ob nesrečah, dobrodelne organizacije, nevladne organizacije in račune zdravljenja.


Množično financiranje na osnovi nagrad


Ta vrsta množičnega financiranja vključuje posameznike, ki namenijo svoj denar podjetju v zameno za »nagrado« – običajno izdelek ali storitev, ki ga to podjetje ponuja uporabnikom. Čeprav ta metoda nudi nagrado, se običajno smatra za vrsto množičnega financiranja na osnovi donacij, saj ni finančnega oz. enakovrednega povračila. Ta pristop je popularen na platformi Fundable, pa tudi na platformah kot sta Kickstarter in Indiegogo, saj lastnikom podjetij omogoča, da ponudijo spodbudo za financiranje brez veliko dodatnih stroškov ali prodajanja lastništva svojega podjetja.


Množično financiranje na osnovi lastnine


Za razliko od prejšnjih dveh metod, množično financiranje na osnovi lastnine omogoča, da tisti, ki prispevajo sredstva, postanejo solastniki podjetja, s tem ko svoj kapital zamenjajo za delnice. Kot imetniki delnic dobijo finančno povračilo za svojo investicijo ter posledično tudi del dobička v obliki dividend ali distribucije. Po svoji naravi ta oblika financiranja ne velja za nevladne organizacije.

Popularne platforme za množično financiranje:

1. Kickstarter

Kickstarter je spletna stran, kjer kreativni projekti zbirajo sredstva.

2. Indiegogo

Medtem ko se Kickstarter bolj posveča kreativnim projektom, ki so dobili odobritev na spletni strani, Indiegogo omogoča donacije za praktično karkoli – glasbo, hobije, osebne finančne potrebe, dobrodelne organizacije in vrsto drugih stvari (razen investicij).

3. Crowdfunder

Crowdfunder.com je platforma za zbiranje finančnih sredstev (ne nagrad) in ima eno največjih in najhitreje rastočih mrež investitorjev.

4. RocketHub

Rockethub spodbuja donacije za širok nabor kreativnih projektov. Edinstven je zaradi svojih programov FuelPad in LaunchPad, ki pomagata lastnikom kampanje in potencialnim partnerjem ustvariti stik ter sodelovati za namen uspeha kampanje.

5. Crowdrise

Crowdrise je namenjen zbiranju sredstev za dobrodelne organizacije in podobne namene. Privabili so široko skupnost dobrodelnih posameznikov, ki financirajo različne navdihujoče podvige in potrebe.

Množično financiranje je seveda privlačno, saj vam omogoča zbiranje potrebnih sredstev s pomočjo manjših prispevkov od več podpornikov, ne da bi enega izmed njih prosili za večjo vsoto denarja. Vendar pa dejanska realizacija takega financiranja ni enostavna, predvsem ne skozi spletne platforma, saj zahteva podrobno evalvacijo in poznavanje številnih pravnih in finančnih vidikov. Zato tega »ne poskušajte« doma samo za zabavo.

94%
Buy now
Slovenščina