KURORA – KANALET

Tema e përmbajtjes së marketingut dhe në përgjithësi mesazhet që dëshironi audienca juaj t’i dëgjojë është shumë e ndërlidhur me kanalet që do të përdorni për t’i transmetuar ato.

Pra, cilin kanal të përdorim?


Mos krijoni panik. 😊


Filloni duke konsideruar:

Media ose kanali I komunikimit është mjeti ose mënyra që përdoret për të transferuar mesazhet ose informacionin nga dërguesi tek marrësi.


Dhe këto mënyra kanë evoluar shumë në dekadat e kaluara.

Figure 35 – What to consider before deciding on communication channels. Photo source:
https://www.pexels.com/photo/abstract-board-game-bundle-business-267355/

KURORA– KANALET – TRADICIONALIA VS MODERNJA


Mediat modern filluan me shtypje, vazhduan me radio, u bë shumë më e madhe me TV dhe më pas u kthye tërësisht në digjitalizim.


Dhe kjo formon një mënyrë tipike për të shikuar mediat – si tradicionale dhe modern.

Figure 38 – The list of typical media types and differences between them. Source:
https:// https://seriouslysimplemarketing.com/traditional-vs-online-marketing/

Edhe pse të  dyja janë ende relevante ka dallime të dukshme në popullaritet dhe përdorim nga grup mosha të ndryshme


Derisa grupet më të vjetra i qëndrojnë akoma besnik TV, kjo ndryshon dukshëm për audiencën e re, të cilët përkundrazi janë përdorues të mëdhenj digjital.

Figure 39 – Types of media that are consumed by different age groups. Groups: TGI Mediana
Figure 40 – Proportion of Media usage as per age groups: Source:
http://digital-stats.blogspot.com

Pra, komunikimi digjital është bërë standard mbizotërues në 20 vitet e kaluara pikërisht para syve tanë. Sot, është e pashmangshme dhe veçanërisht e rëndësishme për brezat e rinj.

Figure 41 – Communication in the digital world. Source:
http://vimninsights.tumblr.com

Si përfundim:

  • Shtrirja e mediave po bëhet më e përhapur çdo ditë
  • Ekziston një ndryshim i dukshëm në mënyrën se si grup moshat e ndryshme i përdorin mediat.
69%
Buy now
Albanian