ΑΚΡΑ – ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ

Ας συμβουλευτούμε αρχικά τον «πατέρα του μάρκετινγκ» ή τουλάχιστον έναν από τους σπουδαιότερους συντελεστές του.

Figure 18 – Philip Kotler on importance of defining the target audience. Source:
https://quotefancy.com/quote/1556489/Philip-Kotler-There-is-only-one-winning-strategy-It-is-to-carefully-define-the-target

Σε τι αναφέρεται, λοιπόν, και πώς αυτό σχετίζεται με τις Μ.Κ.Ο.;

Ας συμβουλευτούμε και πάλι μια σχετική πηγή:

Εννοείται ότι η ομάδα – στόχος δεν αποτελεί αποκλειστικά στοιχείο του κλάδου των επιχειρήσεων. Χρησιμοποιείται απλώς ως έκφραση για να περιγράψει έναν συγκεκριμένο αριθμό ανθρώπων με κοινά χαρακτηριστικά που τους κατατάσσουν σε μια συμπαγή ομάδα, με την οποία μπορούμε να επικοινωνήσουμε και την οποία, εμείς ως οργάνωση, θεωρούμε σημαντική.

Γι’ αυτό, μην τρομάζετε από τις ομάδες – στόχους ή τα συνώνυμά τους.


Ανεξάρτητα από το ποια έκφραση χρησιμοποιείτε, όλες περιγράφουν ακριβώς το ίδιο: «μια συμπαγή ομάδα, με την οποία μπορούμε να επικοινωνήσουμε και την οποία, εμείς ως οργάνωση, θεωρούμε σημαντική», όπως αναφέρεται παραπάνω.


Ο λόγος για τον οποίο αυτή η έννοια είναι τόσο σημαντική είναι ότι ο προσδιορισμός της ομάδας – στόχου βοηθά την οργάνωσή σας να διαμορφώσει αποτελεσματικές επικοινωνιακές πολιτικές.


Ας επαναλάβουμε:


Μια ομάδα – στόχος αποτελείται από άτομα με κοινές ανάγκες ή χαρακτηριστικά, τα οποία η οργάνωσή σας επιθυμεί να εξυπηρετήσει.


Η ομορφιά της ομαδοποίησης αυτής της αγοράς συνίσταται θέση προτεραιοτήτων σχετικά με τις μεγάλες ή τις μικρές ομάδες, αυτές που διαθέτουν πόρους και αυτές που δεν διαθέτουν.


Η διαδικασία αυτή βοηθά τις μικρές επιχειρήσεις να ανταγωνίζονται τις μεγάλες, τους καινοτόμους να επεμβαίνουν στην αγορά, και τις νεοϊδρυθείσες και άλλες εταιρίες να αποκτούν πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών τους. Αντίστοιχα η κατάσταση αυτή εφαρμόζεται και στις Μ.Κ.Ο.

AΚΡΑ – ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΜΑΔΑΣ – ΣΤΟΧΟΥ


Αν ονειρευτήκατε ποτέ να γίνεται ντετέκτιβ, αυτή είναι η ευκαιρία σας!🕵️‍♂️

Πώς να στοχεύσετε;


Θυμηθείτε, η βασική σας αποστολή είναι να περιορίσετε το ευρύ κοινό σε μια αναγνωρίσιμη ομάδαπουπροσδιορίζεται από ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά.


Επομένως:

  1. Παρατηρήστε το υπάρχον κοινό σας/χρήστες/ακολούθους…
  2. Ελέγξτε τον «ανταγωνισμό»: αυτούς με τους οποίους μοιράζεστε παρόμοιες αξίες, είτε στον ίδιο είτε σε διαφορετικό τομέα. Ίσως να εντοπίσετε κοινές ομάδες – στόχους με τα H&M, την Apple ή την IKEA!
  3. Αναλύστε τις υπηρεσίες σας: ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τις καθιστούν αναγνωρίσιμες και πώς τις χρησιμοποιούν οι χρήστες σας;
  4. Εμβαθύνετε στα ψυχογραφικά χαρακτηριστικά του κοινού σας: Προσωπικότητα, Συμπεριφορές, Αξίες, Ενδιαφέρονται/Χόμπι, Τρόπος ζωής, Αντιδράσεις


Ας το θέσουμε με έναν διαφορετικό τρόπο:

Τα 5 W’s της επιλογής της ομάδας – στόχου


Who – Ποιος: Αρχικά αναρωτηθείτε ποιος θα αγοράσει/χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες σας και ποιανού τη στήριξη χρειάζεστε. Είναι παιδιά, έφηβοι, νέοι, ή άτομα της εποχής ανάκαμψη της γεννητικότητας (baby boomers); Είναι άνδρες ή γυναίκες; Που συχνάζουν, με τι ασχολούνται; Να είστε ελαστικοί και να έχετε γνώμονα τι είναι σημαντικό για τη δική σας οργάνωση. Μπορεί τα ετήσια εισοδήματα κάποιου να είναι εντελώς άσχετα με τον σκοπό σας, ωστόσο οι μουσικές επιλογές του να είναι σημαντικές γι’ αυτόν. #τρόποςτουλέγειν


What – Τι: Ποια είδη προϊόντων και υπηρεσιών χρησιμοποιούν τώρα και τι προσδοκούν από αυτά; Ταιριάζουν οι υπηρεσίες σας σε αυτές τις απαιτήσεις;


When – Πότε: Πότε χρησιμοποιούν αυτές τις υπηρεσίες; Σε καθημερινή βάση ή σπανιότερα; Σε ποιες περιστάσεις;


Where – Πού: Πού ζουν; Πού χρησιμοποιούν αυτές τις υπηρεσίες;


Why – Γιατί: Τις χρησιμοποιούν από ανάγκη ή για να αποδείξουν κάτι, να επιδειχθούν, να αποκτήσουν κάποιο ψυχολογικό πλεονέκτημα;

30%
Buy now
Ελληνικα