Αξιολόγηση των εξωτερικών ικανοτήτων της οργάνωσής σας

Πριν ξεκινήσουμε το ταξίδι της Εξωτερικής Αναδιαμόρφωσης – ExternalMakeOver, θα θέλαμε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα αξιολόγησης. Σκοπός της είναι να σας βοηθήσει να αναλύσετε τις υφιστάμενες επικοινωνιακές ικανότητες της οργάνωσής σας, να σας υπενθυμίσει κάποιες πτυχές της και να σας επιτρέψει να παρακολουθήσετε την εξέλιξή σας μετά την ολοκλήρωση αυτού του οδηγού.

1. Διαθέτει η οργάνωσή σας συγκεκριμένη επικοινωνιακή πολιτική;

2. Έχει προσδιορίσει η οργάνωσή σας συγκεκριμένες διόδους εσωτερικής επικοινωνίας;

3. Όταν επικοινωνείτε με την ομάδα – στόχο σας, χρησιμοποιείτε κυρίως (επιτρέπονται πολλαπλές απαντήσεις):

4. Αν στην προηγούμενη ερώτηση απαντήσατε «Μέσα κοινωνικής δικτύωσης», ποια εφαρμογή χρησιμοποιεί ως επί το πλείστον η οργάνωσή σας ως μέσο επικοινωνίας;

5. Πόσες δημοσιεύσεις αναρτάτε ανά εβδομάδα (σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης):

6. Διαθέτει η οργάνωσή σας υπεύθυνο επικοινωνίας;

3%
Buy now
Ελληνικα