Διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού στην οργάνωσή σας

Η δημιουργία μιας ομάδας ανθρώπων που θα συνδράμουν στην εκπλήρωση του οράματος της οργάνωσής σας είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα που αντιμετωπίζετε ή μπορεί να αντιμετωπίσετε στη λειτουργία της.


Άλλωστε, η επιτυχία της οργάνωσής σας εξαρτάται από τα άτομα που την απαρτίζουν και τις γνώσεις που αυτά διαθέτουν.


Αν διαθέτετε μια ομάδα ανθρώπων που μοιράζονται τις ίδιες αξίες με την οργάνωσή σας, έχουν κίνητρο, ικανότητες και αναπνέουν «σαν ένας», τότε το περιβάλλον εργασίας σας θα πρέπει να είναι ο χώρος όπου όλοι θα έρχονται με το χαμόγελο στα χείλη, ανεξάρτητα αν πρόκειται για εργαζόμενους ή εθελοντές. J


Το να βγάλετε τον καλύτερο εαυτό των εργαζομένων σας τους προσφέρει προσωπική ικανοποίηση και αυτοί σας ανταποδίδουν με καλύτερα παραγωγικά αποτελέσματα.


Λαμβάνοντας υπόψη το παραπάνω, η προσέγγισή μας αφορά το κάθε άτομο ξεχωριστά, αφού βελτιώνοντας καθέναν από αυτούς θα οδηγηθούμε στην πιο εύρυθμη λειτουργία ολόκληρης της οργάνωσης. Αυτό, άλλωστε, αφορά κάθε άτομο μέσα στην οργάνωση, ακόμα και εμάς τους ίδιους, αφού για να έχουμε καλούς εργαζόμενους, θα πρέπει κι εμείς να είμαστε σωστοί επικεφαλής.

Σε αυτό το κεφάλαιο της Εσωτερικής Αναδιαμόρφωσης θα περιηγηθούμε:

  • Στους συνηθέστερους ομαδικούς κανόνες και τα χαρακτηριστικά τους.
  • Στο πώς να διευθύνετε την οργάνωση με τον καλύτερο τρόπο.
  • Στο πώς να προσφέρετε εκπαιδευτική υποστήριξη στην ομάδα σας.
  • Στις μεθόδους διασφάλισης υψηλής παραγωγικότητας (παροχή κινήτρων, ενδυνάμωση, αξιολόγηση εργασίας κλπ.).
  • Στη διαχείριση εθελοντών.
36%
Buy now
Ελληνικα