ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΞΙΕΣ


Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία κατηγοριοποίησης της ομάδας – στόχου σας, θα έχετε διαμορφώσει μια πλήρη άποψη για το περιεχόμενό της. Θα πρέπει να σας είναι ήδη ξεκάθαρο ότι οι διάφορες κατηγορίες κοινού διαθέτουν διαφορετικές ανάγκες που αναμένουν να ικανοποιηθούν από την οργάνωσή σας. Ας το ονομάσουμε «ειδική αξία» που θα τους βοηθήσει να λύσουν το πρόβλημά τους ή να επιτύχουν ορισμένα προνόμια.


Συνεπώς, θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα σύνολο αξιών που θα βοηθήσουν κάθε κατηγορία της ομάδας – στόχου σας να ολοκληρώσουν το έργο τους (να διαβάσουν κάτι, να μάθουν, να πληροφορηθούν ή να κάνουν) και να αποκομίσουν ορισμένο όφελος από αυτήν, να ικανοποιηθούν.


Όταν δημιουργείτε ένα σύστημα προτεινόμενων αξιών για τους λήπτες των υπηρεσιών σας, να έχετε κατά νου ορισμένα από τα βασικότερα στοιχεία, όπως η προσβασιμότητα, η απόδοση, η μείωση του ρίσκου, η απειρία, η προσαρμογή, η ολοκλήρωση της εργασίας, η ασφάλεια, η ευχρηστία/άνεση, η κοινωνική κατάσταση, η μείωση του κόστους, ο σχεδιασμός και η τιμή. Αν το εφαρμόσετε σε κάθε εργασία και κάθε λήπτη, θα έχετε δημιουργήσει ήδη ένα σύστημα προτεινόμενων αξιών για το project σας.

Πώς να το κάνετε:

  • Στο πλαίσιο της εργασίας και της προσφοράς σας, τι προσδοκά από σας η συγκεκριμένη κατηγορία της ομάδας – στόχου σας;

  • Προσπαθήστε να το μεταφράσετε ως «ανάγκη» αυτής της κατηγορίας. Καταγράψτε όλες τις επιμέρους ανάγκες της.
  • Θεωρήστε τις «ανάγκες» αυτές τόσο ως μια ευκαιρία να λύσουν τα προβλήματά τους, όσο και να αποκομίσουν από εσάς κάποιο όφελος.

  • Μόλις προσδιορίσετε όλες τις ανάγκες, βοηθήστε την ομάδα – στόχο σας να τις ικανοποιήσει.. Μετατρέψτε την βοήθειά σας προς αυτήν σε ΠΡΟΣΦΟΡΑ.


Αυτή ακριβώς η προσφορά αποτελεί την ΑΞΙΑ που θέλετε να μεταφέρετε σε κάποια κατηγορία της ομάδας – στόχου σας. Το επόμενο βήμα είναι να εντάξετε στις αξίες αυτές ορισμένα επικοινωνιακά μηνύματα, τα οποία θα αποτελέσουν το θέμα συζήτησής μας σε επόμενα κεφάλαια αυτού του οδηγού. Στην παρακάτω εικόνα θα βρείτε το Σύστημα Προτεινόμενων Αξιών CANVAS, μια μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση του συστήματος αξιών για την ομάδα – στόχο σας.

43%
Buy now
Ελληνικα