Ocena zmogljivosti zunanjega komuniciranja vaše organizacije

Preden nadaljujemo in vas popeljemo na pot zunanje preobrazbe vas prosimo, da izpolnite spodnji obrazec za samooceno. Pomagal vam bo analizirati trenutno stanje na področju zmogljivosti vaše organizacije na področju zunanjega komuniciranja, spomnil vas bo na nekatere vidike komuniciranja vaše organizacije in vam omogočil, da boste sledili svojemu napredku po zaključku uporabe tega vodiča.

1. Ali ima vaša organizacija komunikacijsko strategijo?

2. Ali ima vaša organizacija definirane kanale notranje komunikacije?

3. Ko komunicirate s svojim ciljnim občinstvom, večinoma uporabljate (lahko izberete več odgovorov):

4. Če ste pri prejšnjem vprašanju izbrali »družbena omrežja«, katero aplikacijo vaša organizacija uporablja najbolj pogosto?

5. Koliko objav objavite na teden (na vseh družbenih omrežjih skupaj)?

6. Ima vaša organizacija osebo, ki je zadolžena za komuniciranje?

3%
Buy now
Slovenščina