Upravljanje promenama


Unapređenje znači promenu. Da biste bili savršeni, menjajte se često.


             Winston Churchill


Ubrzani društveni i tehnološki razvoj u svetu doneo je mnoge benefite ali i rastuće izazove za čovečanstvo. Isto važi i za organizacije civilnog društva na kojima je da iskoriste benefite i pokušaju da reše probleme sa kojima se društva susreću. Takav razvoj zahteva promene. Međutim, na Vama je da izaberet da li ćete:

  • prepoznati važnost promene u svom radu ili organizaciji i ponašati se u skladu sa tom ili

  • ignorisati i zanemariti promene i čekati da vas udare kao autobus.


Uglavnom je bolje da predvidite i usvojite promene nego da se menjate u slučaju nužde.


Svojom fleksibilnošću i spremnošću na promene dajete svojoj organizaciji nešto što se u biznisu zove komparativna prednost. To znači da ćete mnogo bolje i brže reagovati na zahteve svojih krajnjih korisnika i ciljnih grupa i pružiti odgovor na probleme sa kojima se oni suočavaju.


Na primer: Internet je doneo mnoge koriti društvu. Međutim, takođe je doneo i mnoge izazove organizacijama. Interno možemo da razgovaramo o načinu interakcije sa korisnicima ili ciljnom grupom ili eksterno o izazovima kao što su tranzicija vršnjačkog nasilja od onog licem u lice do onog u virtualnom svetu. U oba slučaja, ako se niste pripremili za te promene, može da se desi da gubite vreme i resurse u pokušaju da doprete do svoje ciljne grupe ili, u nekom drugom slučaju, da zanemarite veoma važnu dimenziju vršnjačkog nasilja i na taj način dovedete u pitanje uspeh svoje metodologije.


U slučaju da se odlučite da promenite nešto u radu svoje organizacije, a niste sigurni kako da to sprovedete do kraja, ne brinite jer smo za Vas pripremili rezime najvažnijih koraka koji su Vam potrebni u toku ovog procesa.


Razvili smo proces korak po korak, oslanjajući se na procese upravljanja promenama koje je definisao Džon Koter i prilagođavajući ih potrebama organizacija civilnog društva. Možete pročitati nešto više o ovom modelu na sledećem linku => https://www.kotterinc.com/8-steps-process-for-leading-change/


Prvi korak predstavlja identifikaciju promene. Razgovarajte sa ljudima u svom timu o potrebi za promenom u vašoj ciljnoj oblasti rada. Takođe, pokušajte da s vremena na vreme otvorite diskusiju o na sastancima tima o nekim novim idejama ili trendovima organizacionog rada ili razvoju u određenoj oblasti koja je relevantna za rad Vaše organizacije. Ovo Vam može pomoći da uočite šansu za promenu na vreme;


Napravite tim ljudi koji će sprovoditi promene. Okupite ih i među sobom podelite uloge i odgovornosti koje će svaka osoba u tom timu imati. Pre nego što to uradite, upoznajte ih sa koracima u  menadžmentu promene koji treba da se sprovedu tako da oni imaju jasnu sliku o ovom procesu;


Opišite promenu tako da bude jasna i razumljiva ljudima u Vašoj organizaciji;

Osmislite viziju promene. Neka bude jasna, koncizna i inspirativna. Ona treba da bude razumljiva i privlačna svima koji su zahvaćeni promenom (interno i eksterno). Možete koristit istu metodologiju kao onu koju smo predlžili za definisanje vizije Vaše organizacije u delu o strateškom planiranju.


Kreirajte put promene. Definišite korake, specifične ciljeve, indikatore i rokove. Zadužite određenu osobu u Vašem timu za sprovođenje svakog koraka u ovom procesu.


Predstavite promenu ljudima u Vašoj orgnizaciji. Napravite detaljan spisak ljudi na koje će ova promena uticati, metodolgije promene u komunikaciji, organizujte sastanke na kojima će ljudi moći da Vam daju povratne informacije i da podele svoja mišljenja, brige i strahove itd.


Organizujte prezentacije kratkoročnih uspeha i pobeda. Na ovaj način ćete povećati motivaciju u timu i osigurati da ljudi ne budu propterćeni ovim procesom.


Definišite procedure nadzora nad procesom i prevazilaženja prepreka. Trebalo bi da definišete metodologiju, zaključke, preporuke i ljude koji su zaduženi za usvajanje promena koje su nastale zbog određenih prepreka;


✔ Definišite metodologiju analize koju ćete koristiti da pratite implementaciju promene i razmislite o indikatorima.

79%
Buy now
српски