Vodenje prostovoljcev


»Oseba, ki nekaj naredi, predvsem na področju pomaganja drugim, prostovoljno in brez prisile ali plačila.«


Definicija prostovoljca iz Cambridge Dictionary


O menedžmentu na splošno smo že govorili, zdaj se bomo pa posvetili neplačanim virom vaše organizacije – prostovoljcem in kako jih voditi.


Do sedaj bi se v skladu z vašim strateškim načrtom že morali odločiti, ali vaša organizacija potrebuje prostovoljce ali ne. Če je odgovor da, vam bodo naslednje vrstice pomagale pri tem procesu.


Popeljali vas bomo skozi:

 • Načrtovanje in priprave za izbiro prostovoljcev;
 • Proces izbire prostovoljcev;
 • Menedžiranje njihovega vsakdanjega dela;
 • Dodatna izobraževanja in usposabljanja.

Proces načrtovanja in priprav


Če berete to stran, ste verjetno prepoznali pomen prostovoljcev za doseganje vaših strateških ciljev. Zdaj morate določiti, kako točno jih boste vključiti v sistem vaše organizacije.


Začnimo z definicijo poslanstva prostovoljcev. Z uporabo iste metodologije kot v poglavju Strateško načrtovanje / Poslanstvo in vizija vaše organizacije skupaj s svojim kolektivom oblikujte poslanstvo, ki bo:

 • Razložilo, zakaj si vaša organizacija želi prostovoljce;
 • Jasno pokazalo, da cenite prostovoljno delo;
 • Navdihnilo prostovoljce, da se pridružijo vaši organizaciji;
 • Vključevalo osrednje vrednote vaše organizacije


Končni izdelek pokažite nekaj osebam, za katere verjamete, da bi lahko postali vaši prostovoljci. Če se boste strinjali z vsebino poslanstva, ga potem naredite čim bolj vidnega, da bo čim več ljudi slišali zanj.

Ko boste imeli poslanstvo zapisano, oblikujte še strateški cilj, v katerem boste razložili, zakaj sploh imate prostovoljce. Običajno so to naslednji razlogi:

Prostovoljci so specializirani oz. pripravljeni se specializirati za določen vidik dela vaše organizacije;

Z velikim številom prostovoljcev lahko podprete vaše aktivnosti;

Mešani model zgornjih dveh razlogov.


Ta odločitev bo odvisna od vašega strateškega cilja in načina, na katerega menite, da ga boste dosegli. O tem se pogovorite z vašim kolektivom, pri čemer naj bodo rezultati naslednji:

 • Določite osebo, ki bo zadolžena za vodenje prostovoljskega dela vaše organizacije. To naj bo oseba, ki se zaveda pomena prostovoljskega dela, je motivirana za delo s prostovoljci in ima visoko razvite družbene kompetence.
 • Opišite vloge, ki jih bodo imeli prostovoljci v vaši organizaciji. Nanizajte posamezne aktivnosti in naloge, za katere bodo zadolženi prostovoljci.
 • V skladu s prej definiranim akcijskim načrtom, namenite določen znesek organizacijskega proračuna tem aktivnostim.
59%
Buy now
Slovenščina