Ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτήν τη διαδικτυακή εργαλειοθήκη;

Η Εργαλειοθήκη Εσωτερικής Αναδιαμόρφωσης – Internal MakeOver Toolkit έχει δημιουργηθεί για:

 • Οργανώσεις νεολαίας, συλλόγους νέων και κάθε είδους άτυπες ομάδες που εργάζονται μαζί και για τους νέους ανθρώπους.
 • Άτομα σε ηγετική θέση, διαχειριστές και άτομα αρμόδια για τη στρατηγική ανάπτυξη αυτών των οργανώσεων.
 • Κάθε άτομο σε οργανώσεις νέων που είναι αρμόδιο για τη διαχείριση μιας ομάδας, ενός project ή μιας δράσης.
 • Οποιονδήποτε επιθυμεί να ιδρύσει μια νέα οργάνωση νέων, μη τυπική ομάδα ή ένωση.

Αν εντοπίζετε τον εαυτό σας σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες, το μόνο που χρειάζεστε είναι:

 • Διάθεση και κίνητρο να αλλάξετε και να βελτιώσετε την υφιστάμενη οργανωτική κατάσταση.
 • Μια ομάδα ανθρώπων που επιθυμούν να αποκτήσουν μια βιώσιμη οργάνωση με στόχους και όραμα.
 • Ετοιμότητα να επικεντρωθείτε στην οργανωτική ανάπτυξη σήμερα, για να επιτύχετε αποτελεσματικές και αποδοτικές δράσεις στο μέλλον.

Η Εργαλειοθήκη Εσωτερικής Αναδιαμόρφωσης – Internal MakeOver Toolkitπεριλαμβάνει τα παρακάτω κεφάλαια:

 • Στρατηγικός σχεδιασμός.
 • Διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού στην οργάνωσή σας.
 • Διαχείριση εθελοντών.
 • Διαχείριση γνώσης.
 • Διαχείριση αλλαγών.
 • Διαχείριση έργων – Project management.
3%
Buy now
Ελληνικα