Ko može da koristi ovaj onlajn vodič?

Internal MakeOver vodič je namenjen:

 • Omladinskim organizacijama, omladinskim asocijacijama ili bilo kom tipu neformalnih grupa koje rade sa mladima ili za mlade;
 • Liderima, menadžerima i osobama zaduženim za strateški razvoj ovih organizacija;
 • Vođama timova, projekata ili određenih zadataka u omladinskim organizacijama;
 • Svakome ko želi da osnuje novu omladinsku organizaciju, neformalnu grupu ili asocijaciju.

Ako ste se prepoznali u nekoj od navedenih kategorija, sve što vam treba je:

 • da budete motivisani da menjate i unapređujete postavku organizacije;
 • tim ljudi koje pokreće želja da imaju održivu organizaciju orijentisnu ka viziji;
 • spremnost da se fokusirate na organizacioni razvoj sada kako bi vaš rad na projektima u budućnosti bio efektivan i efikasan.

Internal MakeOver vodič sadrži sledeća poglavlja:

 • Strateško planiranje;

 • Upravljanje ljudima u Vašoj organizaciji;

 • Upravljanje volonterima;

 • Upravljanje znanjem;

 • Upravljenje promenama;

 • Upravljanje projektima.

3%
Buy now
српски