O projektu MakeOver

Ako ste omladinska orgnizacija, znači da imate veoma važnu ulogu – da inspirišete i donesete promene mladim ljudima u Vašoj zajednici. Vaša kreativnost i inovativnost u učenju, aktivizmu i volonterizmu oblikuje njihovu budućnost.

Novi ljudi se konstantno priključuju omladinskim organizacijama i omladinskom radu, donoseći sa sobom nove ideje. To čini omladinski rad zabavnim, privlačnim i dinamičnim. Međutim, omladinske organizacije se istovremeno susreću sa mnogim izazovima. Kako voditi organizaciju sa mladim ljudima koji volontiraju? Kako prevazići jaz između generacija? Kako obezbediti prenošenje znanja između generacija? Kako organizovati strukturu posla da omladinske organizacije u isto vreme mogu da budu i slobodne i profesionalne? Kako obezbediti da, uprkos svim promenama, organizacija uvek bude na pravom putu ka ostvarenju svoje svrhe?

Da bi Vam u ovome pomogao, naš konzorcijum je analizirao uspešne priče iz NVO i biznis sektora, sakupio sva relevantna znanja i prilagodio ih u vodič koji Vam objašnjava kako da korak po korak Vaša organizacija postane održiva i orijentisana ka rastu. Deleći sa Vama ekspertizu o strateškom planiranju, upravljanju zaposlenima i volonterima, načinu donošenja promene u Vašu organizaciju, upravljanju znanjem kao najvrednijem sredstvu u Vašoj organizaciji, upravljanju projektima i kreiranju strategije komunikacije, vodimo Vas na put INTERNE i EKSTERNE transformacije Vaše organizacije!

Podržano od strane

Naši partneri

Buy now
српски