Rreth MakeOver

Të jesh organizatë rinore do të thotë që ju keni një rol shumë të rëndësishëm – të frymëzoni dhe të sillni ndryshime tek të rinjtë në komunitetin tuaj. Përmes krijimtarisë dhe inovacionit në mësim, aktivizmit dhe vullnetarizmit ju po formoni të ardhmen e tyre.

Të rinjtë po bashkohen vazhdimisht në organizatat rinore dhe punën e të rinjve, duke sjell me vete ide të reja. Kjo e bënë punën e të rinjve argëtuese, tërheqëse dhe dinamike. Megjithatë, në të njëjtën kohë organizatat rinore po përballen me shumë sfida. Si të drejtohen organizatat të udhëhequra nga të rinj që janë vullnetarë? Si të kaloni ndryshimet gjeneruese? Si të transferohen di – si midis gjeneratave? Si të strukturori punën në mënyrë që ju organizatat të mund të jeni të lirë dhe profesional në të njëjtën kohë? Si të sigurohemi që përkundër këtyre ndryshimeve, organizata është gjithmonë në rrugën e duhur për të arritur qëllimet e saj?

Për t’ju ndihmuar me këtë, konsorciumi ynë ka vështruar në tregimet e suksesit nga OJQ-të dhe sektori i biznesit, i ka mbledhur të gjitha njohuritë përkatëse dhe e ka rregulluar hap pas hapi udhëzuesin për të bërë punën e organizatave rinore të orientuara drejt qëndrueshmërisë dhe rritjes. Duke ndarë me ju ekspertizën e planifikimit strategjik; menaxhimit të stafit dhe vullnetarëve; mënyrën e sjelljes së ndryshimeve në organizatën tuaj; administrimin e njohurive si pasuria më e vlefshme e organizatës suaj; menaxhimin e projektit dhe hartimin e strategjive të komunikimit, ne po ju udhëzojmë në rrugën e MAKEOVER të JASHTËM dhe të BRENDSHËM të organizatës suaj!

Mbështetur nga

Bashkëpunëtoret tanë

Buy now
Albanian