External MakeOver

 “Komunikimi është qendra e çdo gjëje. Ju nuk mund të ekzekutoni strategji nëse nuk mund të komunikoni në lidhje me të.

Nënkryetari I Shërbimeve FedEx, T. Michael Glenn.

A është organizata juaj duke kërkuar njoftime për shtyp që nuk zgjedhen ashtu siç planifikonit? A po shpenzoni përpjekje ose, Zoti na ruajt, para për të krijuar dhe / ose fuqizuar postimet në mediat sociale vetëm për të parë numrat e sheshtë të arritjes apo angazhimit? A janë në gjendje të punësuarit ose vullnetarët tuaj që të dërgojnë një mesazh të qëndrueshëm në lidhje me organizatën tuaj për përdoruesit ose donatorët?

Nëse ndonjëra nga këto gjëra po ndodhin, mundësit janë, kjo është rezultat i një strategjie të dobët të komunikimit të jashtëm.

PËRDORË KËTË FUQI! Që nga konceptimi i tij, komunikimi strategjik është rritur në një pjesë më integrale të marketingut në bizneset e orientuara drejt fitimit. Dhe duke qenë se organizatat fitimprurëse i arrijnë qëllimet e tyre ose vdesin, ata kanë pasur shumë mundësi për të provuar dhe mësuar qasje të ndryshme në komunikim dhe përdorim të rezultateve të këtyre eksperimenteve ndonjëherë të shtrenjta. Tani ju keni rastin të përfitoni duke bërë siç thonë ata dhe jo siç bënë kur ata po përpiqeshin t’i kuptojnë të gjitha. J A nuk është mirë ta dish?

Vitet e fundit, me prezantimin e Internetit, një informacion i pasur mund të jetë i disponueshëm për këdo që ka qasje në Wi – Fi. Për shkak të kësaj, komunikimi strategjik është zhvendosur nga pozicioni i tij i mëparshëm si një mjet i dobishëm për marketing, në një thelbësor.

Është gjithnjë e më e rëndësishme për bizneset, por edhe më shumë për jo-fitimprurëset (të cilët janë edhe më të mangëta me burime) për të komunikuar në mënyrë të qartë vlerat dhe qëllimin e tyre përmes një  qasje strategjike të komunikimit të jashtëm .

Ky udhëzues do të jetë shumë i vlefshëm për ju sepse në fund do të……

  • Jini të aftë të shihni figurën më të madhe që luan strategjia juaj e komunikimit të jashtëm në suksesin e përgjithshëm të organizatës;
  • Të kuptoni më shumë në lidhje me potencialin e “komunikimit të integruar” – çfarë është “komunikimi i integruar”, pse është e rëndësishme, se nga çfarë është ndërtuar procesi;
  • Keni detaje mbi mjetet që mund të përdorni për të përmirësuar komunikimin strategjik të organizatës suaj – veçanërisht në fushën e marketingut digjital;
  • Aftësoheni që të zhvilloni strategji komunikimi të organizatës tuaj nga vetja dhe ekipi juaj.

Pra, le të fillojmë! (ngazëllehuni!)

1%
Buy now
Albanian