Lajmet

November 3, 2019

Trajnimi i brendshëm MakeOver i mbajtur në Vrshac

Seminari i trajnimit të brendshëm MakeOver që u organizua në kuadër të projektit MakeOver u mbajt në Vrshac, Serbi, nga 16 deri më 23 Shkurt 2019. […]
November 3, 2019

Trajnimi MakeOver I Jashtëm u mbajt në Selanik

Trajnimi i Jashtëm MakeOver u mbajt në Selanik, Greqi, midis 1 dhe 8 Qershor 2019. Ai u organizua në kuadër të projektit MakOver, i mbështetur nga […]
January 8, 2019

MakeOver – Thirrje për pjesmarrësit

Nëse jeni duke përfaqësuar organizatën rinore dhe jeni në mes të rrugës, duke kërkuar mbështetje dhe udhëzues se si të përmirësoni dhe rifreskoni punën e juaj, […]
December 17, 2018

MakeOver Seminari fillestar I mbajtur në Ljubljanë

Seminari fillestar në kuadër të projektit MakeOver u mbajt nga 1 deri në 6 Dhjetor 2018 në Lubljanë, Slloveni dhe në të morën pjesë përfaqësues të organizatave bashkëpunëtore për […]
Buy now
Albanian