Eksterni MakeOver

 „Komunikacija je centar svega. Ne možete sprovesti strategiju ako o njoj ne možete da komunicirate.

Podpredsjednik kompanije FedEx Services, T. Michael Glenn.

Da li se u Vašoj organizaciji nervirate zbog objava u medijima koje nisu onakve kakve ste planirali da budu? Da li trošite vrijeme ili, ne daj bože, novac na kreiranje i/ili širenje objava na društvenim mrežama, a ne dopirete do željene publike? Vaši zaposleni ili volonteri ne šalju konzistentnu poruku o vašoj organizaciji korisnicima ili donatorima? 

Ako se bilo šta od ovoga dešava Vama, velike su šanse da je to rezultat nedostatka strategije eksterne komunikacije.

ISKORISTITE SNAGU! ☞ Od svojih početaka, strateška komunikacija je prerasla u integralni dio marketinga profitno orjentisanih organizacija. A pošto u biznisu važi pravilo da profitne organizacije umiru ako ne ostvare svoj cilj, bilo je mnogo prilika da se testiraju i nauče različiti pristupi komunikaciji i da se iskoriste prednosti rezultata tih često skupih eksperimenata. Sada možete da iskoristite njihovo iskustvo i da ne napravite iste greške kao oni dok su istraživali. J To je lijepo znati, zar ne? 😀

Poslednjih godina je, sa Internetom, bogatstvo informacija dostupno svima koji imaju konekciju. Zbog toga je strateška komunikacija iz korisnog marketinškog alata prerasla u neophodni.

Od izuzetne je važnosti u biznisu ali sve više i u neprofitnom sektoru (koji ima još skromnije resurse) da jasno komunicira svoje vrijednosti i svrhu kroz strateški pristup eksternoj komunikaciji.

Ovo uputstvo će Vam biti veoma korisno jer ćete iz njega naučiti da:

  • Vidite širu sliku i ulogu koju Vaša strategija eksterne komunikacije igra u ukupnom uspjehu organizacije;
  • Bolje razumijete potencijal „integrisane komunikacije“ – šta je integrisana komunikacija, zašto je važna, koji je proces njene izgradnje;
  • Detalje o sredstvima koja možete da koristite za unapređenje strategije komunikacije Vaše organizacije – naročito u sferi digitalnog marketinga;
  • Sami razvijete strategiju komunikacije za svoju organizaciju u saradnji sa Vašim timom.

Pa hajde da počnemo! (pokažite uzbuđenje!)

1%
Buy now
Montenegrin