Ocjena eksternih kapaciteta Vaše organizacije

Prije nego što Vas povedemo na put eksterne transformacije, molimo Vas da popunite ovaj kratki upitnik. Njegova svrha je da vam omogući analizu trenutnog stanja komunikacionih kapaciteta u Vašoj organizaciji, da Vas podsjeti na neke aspekte komunikacije u Vašoj organizaciji i omogući Vam da pratite napredak kada završite primjenu ovog uputstva.

1. Da li Vaša organizacija ima strategiju komunikacije?

2. Da li Vaša organizacija ima definisane interne kanale komunikacije?

3. Kada komunicirate sa ciljnom publikom, uglavnom koristite (možete obilježiti više odgovora):

4. Ako ste u prethodnom pitanju obilježili „društvene mreže“, koju društvenu mrežu Vaša organizacija najčešće koristi za komunikaciju:

5. Koliko objava postavljate na nedjeljnom nivou (na svim društvenim mrežama):

6. Da li Vaša organizacija ima osobu koja je zadužena za komunikaciju?

3%
Buy now
Montenegrin