Ocena eksternih kapaciteta Vaše organizacije

Pre nego što Vas povedemo na put eksterne transformacije, molimo Vas da popunite ovaj kratki upitnik. Njegova svrha je da vam omogući analizu trenutnog stanja komunikacionih kapaciteta u Vašoj organizaciji, da Vas podseti na neke aspekte komunikacije u Vašoj organizaciji i omogući Vam da pratite napredak kada završite primenu ovog uputstva.


1. Da li Vaša organizacija ima strategiju komunikacije?


2. Da li Vaša organizacija ima definisane interne kanale komunikacije?


3. Kada komunicirate sa ciljnom publikom, uglavnom koristite (možete obeležiti više odgovora):


4. Ako ste u prethodnom pitanju obeležili „društvene mreže“, koju društvenu mrežu Vaša organizacija najčešće koristi za komunikaciju:


5. Koliko objava postavljate na nedeljnom nivou (na svim društvenim mrežama):


6. Da li Vaša organizacija ima osobu koja je zadužena za komunikaciju?

3%
Buy now
српски