Vlerësimi i kapaciteteve të Jashtme të organizatës tuaj

Para se të vazhdojmë dhe të ju dërgojmë në udhëtimin e MakeOver të Jashtme, dëshirojmë të kërkojmë nga ju që të plotësoni këtë formë të shkurtër vlerësimi. Qëllimi i tij është t’ju lejojë të analizoni gjendjen aktuale të aftësive të komunikimit të organizatës suaj, t’ju kujtoj disa aspekte të komunikimit të organizatës suaj dhe t’ju lejojë të ndiqni përparimin tuaj pasi të keni mbaruar me këtë manual pune/udhëzues.

1. A ka organizata juaj një strategji komunikimi?

2. A ka organizata juaj kanale të përcaktuar të komunikimit të brendshëm

3. Kur komunikoni me audiencën tuaj të synuar, më së shumti përdorni (lejohen përgjigje të shumta):

4. Nëse keni zgjedhur “Media Sociale” në pyetjen e mëparshme, cilin aplikacion organizata juaj e përdor më së shumti në komunikim:

5. Sa postime publikoni në javë (në të gjitha rrjetet e mediave sociale):

6. A ka organizata juaj një zyrtar komunikimi?

3%
Buy now
Albanian