O projektu MakeOver

Ako ste omladinska organizacija, znači da imate veoma važnu ulogu – da inspirišete i donesete promjene mladim ljudima u Vašoj zajednici. Vaša kreativnost i inovativnost u učenju, aktivizmu i volonterizmu oblikuje njihovu budućnost.

Novi ljudi se konstantno priključuju omladinskim organizacijama i omladinskom radu, donoseći sa sobom nove ideje. To čini omladinski rad zabavnim, privlačnim i dinamičnim. Međutim, omladinske organizacije se istovremeno susreću sa mnogim izazovima. Kako voditi organizaciju sa mladim ljudima koji volontiraju? Kako prevazići jaz između generacija? Kako obezbijediti prenošenje znanja između generacija? Kako organizovati strukturu posla da omladinske organizacije u isto vrijeme mogu da budu i slobodne i profesionalne? Kako obezbijediti da, uprkos svim promjenama, organizacija uvijek bude na pravom putu ka ostvarenju svoje svrhe?

Da bi Vam u ovome pomogao, naš konzorcijum je analizirao uspješne priče iz NVO i biznis sektora, sakupio sva relevantna znanja i prilagodio ga u vodič koji Vam objašnjava kako da korak po korak Vaša organizacija postane održiva i orijentisana ka rastu. Dijeleći sa Vama ekspertizu o strateškom planiranju, upravljanju zaposlenima i volonterima, načinu donošenja promjene u Vašu organizaciju, upravljanju znanjem kao najvrjednijem sredstvu u Vašoj organizaciji, upravljanju projektima i kreiranju strategije komunikacije, vodimo Vas na put INTERNE i EKSTERNE transformacije Vaše organizacije!

Podržano od strane

Naši partneri

Buy now
Montenegrin