Eksterni MakeOver

 „Komunikacija je centar svega. Ne možete sprovesti strategiju ako o njoj ne možete da komunicirate.

Potpredsjednik kompanije FedEx Services, T. Michael Glenn.

Da li se u Vašoj organizaciji nervirate zbog objava u medijima koje nisu onakve kakve ste planirali da budu? Da li trošite vreme ili, ne daj bože, novac na kreiranje i/ili širenje objava na društvenim mrežama, a ne dopirete do željene publike? Vaši zaposleni ili volonteri ne šalju konzistentnu poruku o vašoj organizaciji korisnicima ili donatorima? 

Ako se bilo šta od ovoga dešava Vama, velike su šanse da je to rezultat nedostatka strategije eksterne komunikacije.

ISKORISTITE SNAGU! ☞ Od svojih početaka, strateška komunikacija je prerasla u integralni dio marketinga profitno orijentisanih organizacija. A pošto u biznisu važi pravilo da profitne organizacije umiru ako ne ostvare svoj cilj, bilo je mnogo prilika da se testiraju i nauče različiti pristupi komunikaciji i da se iskoriste prednosti rezultata tih često skupih eksperimenata. Sada možete da iskoristite njihovo iskustvo i da ne napravite iste greške kao oni dok su istraživali. To je lijepo znati, zar ne?

Poslednjih godina je, sa Internetom, bogatstvo informacija dostupno svima sa koji imaju konekciju. Zbog toga je strateška komunikacija iz korisnog marketinškog alata prerasla u neophodni.

Od izuzetne je važnosti u biznisu ali sve više i u neprofitnom sektoru (koji ima još skromnije resurse) da jasno komunicira svoje vrednosti i svrhu kroz strateški pristup eksternoj komunikaciji.

Ovo uputstvo će Vam biti veoma korisno jer ćete iz njega naučiti da:

  • vidite širu sliku i ulogu koju Vaša strategija eksterne komunikacije igra u ukupnom uspjehu organizacije;
  • bolje razumijte potencijal „integrisane komunikacije“ – šta je integrisana komunikacija, zašto je važna, koji je proces njene izgradnje;
  • detalje o sredstvima koja možete da koristite za unapređenje strategije komunikacije Vaše organizacije – naročito u sferi digitalnog marketinga;
  • sami razvijete strategiju komunikacije za svoju organizaciju u saradnji sa Vašim timom.

Pa hajde da počnemo! (pokažite uzbuđenje!)

1%
Buy now
Bosnian