Kdo lahko uporablja to spletno orodje?

Orodje Notranji MakeOver je bilo ustvarjeno za:

 • Mladinske organizacije, združenja mladih in vse druge neformalne skupine, ki delajo z mladimi in za mlade;
 • Vodje, menedžerje in druge osebe, zadolžene za strateški razvoj takih organizacij;
 • Vse posameznike v mladinskih organizacijah, zadolžene za določene skupine, projekte ali naloge;
 • Vse, ki bi radi ustanovili novo mladinsko organizacijo, neformalno skupino ali združenje.

Če se prepoznate v zgornjem opisu, potrebujete zgolj:

 • Motivacijo za uvedbo sprememb in izboljšanje organizacijskih struktur;
 • Kolektiv ljudi, ki jih vodi želja po trajnostni organizaciji, ki jo vodi njena vizija;
 • Pripravljenost, da se danes posvetite organizacijskemu razvoju, kar vam bo jutri omogočilo učinkovito projektno delo.

Orodje Notranji MakeOver vsebuje naslednja poglavja:

 • Strateško načrtovanje,
 • Vodenje ljudi v organizaciji,
 • Vodenje prostovoljcev,
 • Upravljanje z znanjem,
 • Upravljanje s spremembami,
 • Projektno vodenje.
3%
Buy now
Slovenščina