Ko može da koristi ovaj onlajn vodič?

Internal MakeOver vodič je namijenjen:

 • Omladinskim organizacijama, omladinskim asocijacijama ili bilo kom tipu neformalnih grupa koje rade sa mladima ili za mlade;
 • Lidere, menadžere i osobe zadužene za strateški razvoj ovih organizacija;
 • Vođe timova, projekata ili određenih zadataka u omladinskim organizacijama;
 • Svakome ko želi da osnuje novu omladinsku organizaciju, neformalnu grupu ili asocijaciju.

Ako ste se prepoznali u nekoj od navedenih kategorija, sve što Vam treba je:

 • Da budete motivisani da mijenjate i unapređujete postavku organizacije
 • Tim ljudi koje pokreće želja da imaju održivu organizaciju orijentisanu ka viziji;
 • Spremnost da se fokusirate na organizacioni razvoj sada kako bi vaš rad na projektima u budućnosti bio efektivan i efikasan.

Internal MakeOver vodič sadrži sledeća poglavlja:

 • Strateško planiranje;
 • Upravljanje ljudima u Vašoj organizaciji;
 • Upravljanje volonterima;
 • Upravljanje znanjem;
 • Upravljenje promjenama;
 • Upravljanje projektima.
3%
Buy now
Montenegrin