Uncategorized

December 17, 2018

MakeOver početni seminar održan u Ljubljani

Početni seminar u okviru projekta MakeOver održan je od 1. do 6. decembra 2018. godine u Ljubljani i na njemu su učestvovali predstavnici organizacija na ovom […]
Buy now
Montenegrin