Διαχείριση αλλαγών


Το να βελτιώνεσαι σημαίνει να αλλάζεις. Το να είσαι τέλειος σημαίνει να αλλάζεις συχνά.


             Winston Churchill


Οι ραγδαίες κοινωνικές και τεχνολογικές εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο επέφεραν σημαντικά οφέλη αλλά και προκλήσεις στους ανθρώπους. Ομοίως και στις εταιρίες ή τις ΜΚΟ, οι οποίες θα πρέπει να απολαμβάνουν αυτά τα οφέλη προς επίλυση των κοινωνικών προβλημάτων. Πράγματι, οι εξελίξεις αυτές απαιτούν αλλαγές, είναι όμως στο χέρι σας:

  • Να αναγνωρίσετε τη σπουδαιότητα των αλλαγών στο πλαίσιο της οργάνωσής σας και να δράσετε αναλόγως.
  • Να αγνοήσετε ή παραμελήσετε τις αλλαγές και να περιμένετε πότε θα σας «έρθει ο ουρανός στο κεφάλι».


Σε κάθε περίπτωση, είναι προτιμότερο να αναμένει κανείς τις αλλαγές και να τις υιοθετεί σταδιακά, παρά να τις πραγματοποιήσει αναγκαστικά λόγω επείγουσας ανάγκης.


Η ευελιξία και η προετοιμασία υποδοχής των αλλαγών θα χαρίσει στην οργάνωσή σας κάτι που στον τομέα των επιχειρήσεων ονομάζεται «ανταγωνιστική δύναμη», δηλαδή το πλεονέκτημα να αντιδράτε καλύτερα και γρηγορότερα στις απαιτήσεις των αποδεκτών των υπηρεσιών σας και της ομάδας – στόχου σας, αλλά και να απαντάτε με επιτυχία στις προκλήσεις που ανακύπτουν.


Για παράδειγμα, είναι γεγονός ότι το διαδίκτυο έχει προσφέρει πολλά οφέλη στην κοινωνία, δημιουργώντας ταυτόχρονα και πολλές προκλήσεις για τις οργανώσεις. Εσωτερικά μπορούμε να αναφέρουμε τους τρόπους διάδρασης με τους αποδέκτες σας και τις ομάδες – στόχους, ενώ εξωτερικά τη μεταφορά της βίας μεταξύ συνομηλίκων από αυτοπρόσωπη στον εικονικό κόσμο. Στην πρώτη περίπτωση, η έλλειψη προετοιμασίας μπορεί να σας οδηγήσει στην ανάλωση χρόνου και πόρων στην προσπάθεια να πλησιάσετε την ομάδα – στόχο σας, ενώ στη δεύτερη περίπτωση να παραμελήσετε μια ιδιαιτέρως σημαντική μορφή βίας μεταξύ συνομηλίκων, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την μεθοδολογική σας προσέγγιση.


Σε περίπτωση που επιθυμείτε πράγματι να προβείτε σε αλλαγές της λειτουργίας της οργάνωσής σας, αλλά δεν γνωρίζετε πώς να το κάνετε, παρακάτω θα βρείτε συγκεντρωμένα τα κυριότερα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε προς αυτήν την κατεύθυνση.


Αναπτύξαμε μια αναλυτική μεθοδολογία βασιζόμενοι στη θεωρία αλλαγής του Τζον Κοττερ – JohnKotter, την οποία προσαρμόσαμε στις ανάγκες των οργανώσεων ΜΚΟ. Περισσότερα για τη μεθοδολογία αυτή μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο => https://www.kotterinc.com/8-steps-process-for-leading-change/


Το πρώτο βήμα είναι ο προσδιορισμός της αλλαγής. Συζητήστε με την ομάδα σας για τις αλλαγές που απαιτούνται σε έναν συγκεκριμένο τομέα. Καλό θα ήταν, επίσης, περιστασιακά να προωθείτε ανοιχτές συζητήσεις στις συναντήσεις της ομάδας σας σχετικά με καινούριες ιδέες ή τάσεις στον τομέα της λειτουργίας των οργανώσεων ή νέες εξελίξεις σε τομείς που σχετίζονται με τη δική σας. Με αυτόν τον τρόπο θα έχετε την ευκαιρία να προβείτε στις απαιτούμενες αλλαγές εγκαίρως.


Συντάξτε μια ομάδα που θα είναι αρμόδια για την εφαρμογή της αλλαγής, διανέμοντας με τη βοήθειά τους ρόλους και αρμοδιότητες σε κάθε μέλος της. Πριν από αυτό, φροντίστε να τους παρουσιάσετε τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουν στη διαδικασία αυτή, ώστε να τους είναι σαφές τι ακριβώς θα πρέπει να κάνουν.


✔ Περιγράψτε ενδεικτικά μια αλλαγή που πρόκειται να επέλθει για να την κατανοήσουν πλήρως και να τους εμπνεύσετε να εργασθούν σε αυτήν την κατεύθυνση.

Δημιουργήστε το όραμα της αλλαγής αυτής. Φροντίστε ώστε να είναι ξεκάθαρο, σαφές και γεμάτο έμπνευση. Θα πρέπει να είναι κατανοητό, αλλά και συναρπαστικό για όλους όσους επηρεάζονται από αυτήν την αλλαγή (εσωτερικά/εξωτερικά). Μπορείτε και σε αυτό το σημείο να χρησιμοποιήσετε τη μεθοδολογία του προσδιορισμού του βασικού οράματος της οργάνωσής σας στο κεφάλαιο «Στρατηγικός Σχεδιασμός».


✔ Χαράξτε την πορεία της αλλαγής, προσδιορίζοντας τα βήματα, τους επιμέρους στόχους, τους δείκτες επιτυχίας και τις προθεσμίες, και αναθέστε κάθε στάδιο της διαδικασίας σε συγκεκριμένα άτομα της ομάδας.


✔ Παρουσιάστε τον τομέα της αλλαγής σε όλα τα άτομα της οργάνωσής σας, αναφέροντας λεπτομερώς όλα τα άτομα στα οποία απευθύνεται η αλλαγή και τις μεθόδους με τις οποίες θα την προωθήσετε, οργανώνοντας συναντήσεις για σχόλια και παρατηρήσεις όπου τα άτομα μπορούν να μοιραστούν τους φόβους και τις ανησυχίες τους κλπ.


✔ Οργανώστε παρουσιάσεις των μικρών στόχων που επιτυγχάνονται, δίνοντας κίνητρο στους συνεργάτες σας και διασφαλίζοντας ότι δεν πιέζονται ασφυκτικά από τη διαδικασία.


✔ Προσδιορίστε της διαδικασίες παρακολούθησης και διαχείρισης των εμποδίων που ανακύπτουν, συμπεριλαμβάνοντας τη μεθοδολογία, τα ευρήματα, τις συστάσεις και τα άτομα που θα είναι αρμόδια για τη διαχείριση των κρίσεων.


✔Προσδιορίστε τους τρόπους παρακολούθησης της εφαρμογής των αλλαγών και συλλογιστείτε τους δείκτες μέτρησής της.

79%
Buy now
Ελληνικα