Upravljanje promenama


Unapređenje znači promjenu. Da biste bili savršeni, mjenjajte se često.”


             Winston Churchill


Ubrzani društveni i tehnološki razvoj u svetu donio je mnoge benefite ali i rastuće izazove za čovječanstvo. Isto važi i za organizacije civilnog društva na kojima je da iskoriste benefite i pokušaju da rješe probleme sa kojima se društva susreću. Takav razvoj zahtjeva promjene. Međutim, na Vama je da izaberete da li ćete:

  • prepoznati važnost promjene u svom radu ili organizaciji i ponašati se u skladu sa tom ili
  • ignorisati i zanemariti promjene i čekati da vas udare kao autobus.


Uglavnom je bolje da predvidite i usvojite promjene nego da se mijenjate u slučaju nužde.


Svojom fleksibilnošću i spremnošću na promjene dajete svojoj organizaciji nešto što se u biznisu zove komparativna prednost. To znači da ćete mnogo bolje i brže reagovati na zahtjeve svojih krajnjih korisnika i ciljnih grupa i pružiti odgovor na probleme sa kojima se oni suočavaju.


Na primjer: Internet je donio mnoge koriti društvu. Međutim, takođe je donio i mnoge izazove organizacijama. Interno možemo da razgovaramo o načinu interakcije sa korisnicima ili ciljnom grupom ili eksterno o izazovima kao što su tranzicija vršnjačkog nasilja od onog licem u lice do onog u virtualnom svetu. U oba slučaja, ako se niste pripremili za te promjene, može da se desi da gubite vreme i resurse u pokušaju da doprete do svoje ciljne grupe ili, u nekom drugom slučaju, da zanemarite veoma važnu dimenziju vršnjačkog nasilja i na taj način dovedete u pitanje uspeh svoje metodologije.


U slučaju da se odlučite da promijenite nešto u radu svoje organizacije, a niste sigurni kako da to sprovedete do kraja, ne brinite jer smo za Vas pripremili rezime najvažnijih koraka koji su Vam potrebni u toku ovog procesa.


Razvili smo proces korak po korak, oslanjajući se na procese upravljanja promjenama koje je definisao John Kotter i prilagođavajući ih potrebama organizacija civilnog društva. Možete pročitati nešto više o ovom modelu na sledećem linku => https://www.kotterinc.com/8-steps-process-for-leading-change/


Prvi korak predstavlja identifikaciju promjene. Razgovarajte sa ljudima u svom timu o potrebi za promjenom u vašoj ciljnoj oblasti rada. Takođe, pokusajte da s vremena na vreme otvorite diskusiju o na sastancima tima o nekim novim idejama ili trendovima organizacionog rada ili razvoju u određenoj oblasti koja je relevantna za rad Vaše organizacije. Ovo Vam može pomoći da uočite šansu za promjenu na vreme;


Napravite tim ljudi koji će sprovoditi promjene. Okupite ih i među sobom podijelite uloge i odgovornosti koje će svaka osoba u tom timu imati. Prije nego što to uradite, upoznajte ih sa koracima u  menadžmentu promjene koji treba da se sprovedu tako da oni imaju jasnu sliku o ovom procesu;


Opišite promjenu tako da bude jasna i razumljiva ljudima u Vašoj organizaciji;

Osmislite viziju promjene. Neka bude jasna, koncizna i inspirativna. Ona treba da bude razumljiva i privlačna svima koji su zahvaćeni promjenom (interno i eksterno). Možete koristit istu metodologiju kao onu koju smo preložili za definisanje vizije Vaše organizacije u djelu o strateškom planiranju.


Kreirajte put promjene. Definišite korake, specifične ciljeve, indikatore i rokove. Zadužite određenu osobu u Vašem timu za sprovođenje svakog koraka u ovom procesu.


Predstavite promjenu ljudima u Vašoj organizaciji. Napravite detaljan spisak ljudi na koje će ova promjena uticati, metodologije promjene u komunikaciji, organizujte sastanke na kojima će ljudi moći da Vam daju povratne informacije i da podjele svoja mišljenja, brige i strahove itd.


Organizujte prezentacije kratkoročnih uspjeha i pobjeda. Na ovaj način ćete povećati motivaciju u timu i osigurati da ljudi ne budu preopterećeni ovim procesom.


Definišite procedure nadzora nad procesom i prevazilaženja prepreka. Trebalo bi da definišete metodologiju, zaključke, preporuke i ljude koji su zaduženi za usvajanje promjena koje su nastale zbog određenih prepreka;


✔ Definišite metodologiju analize koju ćete koristiti da pratite implementaciju promjene i razmislite o indikatorima.

79%
Buy now
Bosnian