Εσωτερική Αναδιαμόρφωση

Καλώς ήρθατε στην Εργαλειοθήκη Εσωτερικής Αναδιαμόρφωσης – Internal MakeOver Toolkit

Ένα διαδικτυακό εργαλείο, το οποίο έχει ενσωματώσει όλη την εξειδίκευση και εμπειρία της διοίκησης επιχειρήσεων σε έναν αναλυτικό οδηγό προσαρμοσμένο στα μέτρα των μη κυβερνητικών οργανώσεων (σ.σ. στο εξής ΜΚΟ), όπως η δική σας, με σκοπό να

  • δομήσετε τις οργανώσεις σας συστηματικά και στρατηγικά, προκειμένου να επιτύχετε την υψηλότερη δυνατή απόδοση,
  • διασφαλίσετε τη σταθερή ανάπτυξη και επέκταση της οργάνωσής σας.

Είμαστε σίγουροι ότι αυτήν τη στιγμή αναρωτιέστε «Τι γνώση θα αποκομίσω αν αποφασίσω να διαβάσω αυτόν τον οδηγό;»

Λοιπόν, ας το ξεκαθαρίσουμε αυτό αμέσως. Θα καταφέρετε:

  • Να μάθετε πώς να αποκτήσετε μια στοχοθετημένη οργάνωση μέσω του στρατηγικού σχεδιασμού.
  • Να αποκτήσετε όλα τα απαραίτητα εφόδια και την υποστήριξη για να αποκομίσετε τα μέγιστα από την ομάδα και τους εθελοντές που διαχειρίζεστε.
  • Να αποκτήσετε τη δυνατότητα να εξηγήσετε και να επεξεργαστείτε όλες τις δομικές αλλαγές σε συνεργασία με την ομάδα σας, διατηρώντας την αποκτηθείσα γνώση μέσα στους κόλπους της οργάνωσής σας.
  • Να μάθετε πώς να μετατρέψετε τις ιδέες σας σε στρατηγικά προγράμματα (projects) με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Φυσικά, οι εργασίες των ΜΚΟ διαφέρουν ουσιαστικά από την παραδοσιακή έννοια των επιχειρήσεων. Οδηγός τους είναι οι κοινωνικές αλλαγές και οι καινοτομίες στην εκμάθηση, τον ακτιβισμό και τον εθελοντισμό, στοιχεία στα οποία επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο η δράση τους. Ωστόσο υπάρχουν και πολλά κοινά σημεία, ιδίως όσον αφορά το κομμάτι της λειτουργίας μιας οργάνωσης, μιας ένωσης ή μιας εταιρίας. Ο τρόπος που παρουσιάζουμε τις οργανώσεις μας, που διαμορφώνουμε την ιεραρχία κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο ενός στρατηγικού σχεδίου, που διαχειριζόμαστε το προσωπικό και τους εθελοντές ή τη γνώση που κινείται μέσα στις οργανώσεις, κλπ. Παρ’ όλ’ αυτά, επικρατεί η αντίληψη ότι οι εταιρίες επικεντρώνονται περισσότερο στην ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους και στα λειτουργικά ζητήματα που σχετίζονται μ’ αυτήν, λόγος για τον οποίο αξιοποιούν κάθε προοπτική με δημιουργικότητα και αποτελεσματικότητα κατά τη λειτουργία τους. Αντίθετα, οι οργανώσεις που επικεντρώνονται κυρίως στη δημιουργία νέων και καινοτόμων ιδεών, δεν δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στις εσωτερικές διαδικασίες και τα δομικά στοιχεία, με αποτέλεσμα συχνά να αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά την εφαρμογή των ιδεών και τη βιωσιμότητά τους.

Πράγματι, το φαινόμενο αυτό οφείλεται κυρίως στη φύση των χορηγών τους, οι οποίοι προτιμούν να επενδύουν σε νέες ιδέες, παρά στις ίδιες τις οργανώσεις. Ωστόσο, θα πρέπει να δοθεί περισσότερη έμφαση στην εσωτερική δομή τους, προκειμένου να επιτευχθεί η βιωσιμότητα, η αποτελεσματικότητα και η στοχοθετημένη ανάπτυξή τους.

Άλλωστε…πίσω από σπουδαία έργα κρύβονται σπουδαίες οργανώσεις!

Πράγματι, το φαινόμενο αυτό οφείλεται κυρίως στη φύση των χορηγών τους, οι οποίοι προτιμούν να επενδύουν σε νέες ιδέες, παρά στις ίδιες τις οργανώσεις. Ωστόσο, θα πρέπει να δοθεί περισσότερη έμφαση στην εσωτερική δομή τους, προκειμένου να επιτευχθεί η βιωσιμότητα, η αποτελεσματικότητα και η στοχοθετημένη ανάπτυξή τους.

1%
Buy now
Ελληνικα