STABLO – DIZAJN VIZUALNOG IDENTITETA – INSTRUKCIJE


Sada kada znate šta je to što čini dobar dizajn, treba takođe da razumijete i svoje odgovornosti u tom smislu.

Generalno, odgovornost organizacije u izradi kvalitetnog dizajna se sastoji u prpremi što boljih instrukcija – da sastavi jasan dokument koji sadrži uputstva o tome šta treba da se uradi (u smislu dizajna) i zašto. U najboljem slučaju, taj dokument bi trebalo da bude rezultat timskog rada da bi sadržao što više različitih perspektiva i da ništa važno ne bi bilo izostavljeno. Takođe, pisanje instukcija u timu povećava angažovanost i odgovornost u organizaciji.


Dobro napisane istrukcije će omogućiti osobi ili timu koji će biti zadužen za dizajn u vašoj organizaciji da razumije šta je potrebno, a šta ne.


Instrukcije će pružiti uvid u cilj koji treba da se postigne dizajnom i osnovna očekivanja koja se zasnivaju na vašim suštinskim vrijednostima ili specifičnim zahtjevima nekog projekta.


Ako su instrukcije dobre, imaćete dobar rezultat tj. Vaš tim zadužen za dizajn će razumjeti šta treba da radi. Zbog toga morate da budete jasni i precizni kada ih budete pisali.


U idelanim uslovima, kada biste imali neograničene resurse, mogli biste da angažujete profesionalnog dizajnera ili agenciju koja bi Vam, u skladu sa vašim instrukcijama, ponudila set grafičkih rješenja za ceo Vaš vizuelni identitet (na primjer logo i kombinaciju boja), neki određeni dio vašeg vizualnog identiteta (recimo dizajn Vašeg web sajta) ili dizajn identiteta određenog projekta na kome radite.

Kako napisati instrukcije?

☞ 5 savjeta za pisanje dobrih instrukcija::

 1. Morate znati šta želite da poručite – treba da budete sposobni da objasnite precizno i detaljno svoje potrebe. Ako to dizajneru nije jasno, niko od Vas neće biti zadovoljan krajnim ishodom. U slučaju da imate poteškoća sa ovim, pokušajte da se bolje upoznate sa temom ili razmijenite ideje sa nekim ko se bolje izražava.
 2. Budite precizni – Vaša je odgovornost da pružite potrebne informacije. Vi ste osoba koja ima najširi uvid u svoju organizaciju ili projekat.
 3. Ne pišite instrukcije za sebe – Stavite se u ulogu nekoga ko ne zna da Vaša organizacija uopšte postoji. Dizajner poznaje crtanje,boje i dizajn ali ne poznaje toliko dobro Vašu organizaciju. Zato koristite instrukcije da biste što bolje predstavili svoju organizaciju.
 4. Budite specifični – Jasno navedite šta je to što Vašu organizaciju čini posebnom

STABLO – DIZAJN VIZUALNOG IDENTITETA – INSTRUKCIJE – PRIMJER

Instrukcije za dizajn


Definicija Vaše svrhe:

 • Kako Vaša orgnizacija/projekat čini svijet boljim?
 • Koji problem rješavate?
 • Koje je Vaše rješenje?


Pozicioniranje Vaše orgnaizacije/projekta

 • Šta vas čini drugačijim od drugih?
 • Zašto radite to što radite?
 • Koja je vaša vizija?


Temelji i trenutni specifični ciljevi

 • Koji su temelji Vaše organizacije?
 • Koji su vaši trenutni mrketinški/komunikacioni ciljevi?
 • Koji su vaši trenutni izazovi u komunikaciji?
 • Publika – Ko koristi vaše usluge i na koji način? Čije usluge vi koristite i od koga zavisite?
 • Koja je glavna poruka koju želite da pošaljete?
 • Možete li navesti primjere trenutne komunikacije?
 • Ko je vaša konkurencija i/ili uzor?
 • Kako mjerite svoj uspjeh?


Proizvodi i rokovi

 • Koje tačno elemente dizajna očekujete da dobijete i kada?


Posmatrajte ovaj primjer kao najširu verziju instrukcija koju možete suziti prema svojim trenutnim potrebama ili temi za koju vam je potreban dizajn.


Ako već imate uspostavljen generalni identitet, možda su Vam potrebi samo djelovi za određeni projekat. U tom slučaju treba da poštujete identitet „majke“ iz koje se taj projekat izrodio. Razmišljajte o tome kao o TV seriji. Ako snimate Sopranove, nećete očekivati da jedna epizoda bude o gangsterima, a druga o očajnim domaćicama. Dizajn funkcioniše ako su svi elementi međusobno povezani i generlno pričaju istu priču.


Takođem nemojte žuriti. Za dobro napisane istrukcije je potrebno vrijeme, a vrijeme utrošeno u pisnje dobrih instrukcija nije protraćeno. Razmišljajte o tome kao o investiciji u što kraći put do najboljeg mogućeg dizajna jer što je cilj jasniji, ima više mjesta za inspiraciju.

24%
Buy now
Montenegrin