GRANA – CILJNE GRUPE

Počnimo tako što ćemo konsultovati „oca marketinga“ ili bar jednog od onih koji je najviše doprinio njegovom razvoju.

Figure 18 – Philip Kotler on importance of defining the target audience. Source:
https://quotefancy.com/quote/1556489/Philip-Kotler-There-is-only-one-winning-strategy-It-is-to-carefully-define-the-target

O čemu on to govori i kako je to vezano za NVO sektor?

Hajde da konsultujemo još jedan relevantni izvor:

Jasno je da se pojam ciljne grupe ne vezuje samo za biznis. On se koristi za identifikaciju određenog broja ljudi koji imaju međusobno dovoljno sličnosti da se svrstaju u koherentnu grupu sa kojom možemo da komuniciramo i koja je nama kao organizaciji važna.

Dakle, nemojte se plašiti termina „ciljna grupa“, ni njenih sinonima (ciljno tržište, ciljni segment, ciljna publika, ciljna niša).


Bez obzira na fazu koja se koristi, oni svi znače isto – onu gore pomenuti koherentnu grupu sa kojom možemo da komuniciramo i koja je nama kao organizaciji važna.


Ovaj koncept je važan jer identifikacijom ciljne grupe pomažete svojoj organizaciji da razvije efektivnu strategiju komunikacije.


Da ponovimo još jednom:


Ciljno tržište predstavlja grupu ljudi koja ima slične potrebe ili karakteristike  kojoj se Vaša organizacija trudi da bude od koristi.


A čar target marketinga je u raslojavanju velikih i malih, onih koji imaju resurse i onih koji nemaju.


Zapravo, ciljno tržište olakšava malim kompanijama da se takmiče sa velikim, inovatorima da prodru na tržište, i start-up kompanijama da dobiju prednost na d svojom konkurencijom. Ovo je također važno u NVO sektoru.

GRANA – CILJNE GRUPE – IZBOR CILJNE GRUPE


Ako ste ikada sanjali o tome da budete privatni detektiv, evo vaše šanse!🕵️‍♂️

Kako odrediti ciljnu grupu?


Zapamtite, vaša glavna misija je da suzite svoju publiku na prepoznatljivi segment koji može jasno da se definiše kroz neki set karakteristika.


Dakle:

  1. Promatrajte svoju trenutnu publiku/pratioce …
  2. Provjerite kakva Vam je „konkurencija“ – organizacije u istoj oblasti rada ili u nekoj drugoj oblasti rada ali sa sličnim osnovnim vrijednostima. Možda ćete shvatiti da imate sličnu ciljnu grupu kao H&M, Apple ili IKEA.
  3. Analizirajte svoje usluge – koji su njihovi prepoznatljivi elementi i kako ih vaša publika koristi?
  4. Odaberite ciljnu grupu sa određenim demografskim karakteristikama – starost, lokacija, rod, primanja, obrazovanje, zanimanje, etničko poreklo…
  5. Analizirajte psihološke karakteristike svoje ciljne grupe – ličnost, stavovi, vrednosti, interesovanja/hobiji, životni stil, ponašanje.


I stavi na drugi način

5 pitanja za odabir ciljne grupe


Ko: Počnite sa pitanjem ko će kupovati/koristiti Vaše usluge i čija će Vam podrška biti potrebna. Da li su to djeca, tinejdžeri, milenijalci ili bejbi bumeri? Da li su muškarci ili žene? Gdje oni idu i šta rade? Budite fleksibilni i razmišljajte o tome šta je važno za Vašu organizaciju. Nečiji godišnji prihodi mogu biti potpuno irelevantni za Vaš cilj, ali zato njihov izbor muzike može biti ključan. #samokažem


Šta: Koji tip proizvoda i usluga oni sada koriste i šta od njih očekujete? Da li se Vaše usluge uklapaju u njihove potrebe?


Kada: Kada će oni koristiti usluge? Da li je to svakodnevno ili rijetko? U kojim prilikama?


Gdje: Gdje oni žive? Gdje koriste Vaše usluge?


Zašto: Da li koriste Vaše usluge jer su im potrebne ili da bi nešto dokazali, da bi se hvalili ili imali neku drugu psihološku satisfakciju?

30%
Buy now
Bosnian