DEGA – GRUPET E SYNUARA

Le të fillojmë duke u konsultuar me “babanë e marketingut” ose të paktën një nga kontribuuesit e tij më të rëndësishëm.

Figure 18 – Philip Kotler on importance of defining the target audience. Source:
https://quotefancy.com/quote/1556489/Philip-Kotler-There-is-only-one-winning-strategy-It-is-to-carefully-define-the-target

Pra, për çfarë po flet ai dhe si është e përshtatshme për OJQ?

Përsëri, konsultohuni me burime përkatëse

Është e qartë se një grup i synuar nuk është një gjë ekskluzivisht për biznes. Është vetëm një frazë që përdoret për të identifikuar një numër të caktuar njerëzish të ngjashëm mjaftueshëm për të formuar një grup koherent, me të cilin mund të komunikojmë dhe që ne si organizatë i shohim të rëndësishme.

Pra, mos u trembni nga grupet e synuara ose ndonjë sinonim i tij.


Pavarësisht nga fraza e veçantë e përdorur, të gjitha e thonë të njëjtën gjë – këtë “grup koherent me të cilin mund të komunikojmë dhe që ne si organizatë e shohim të rëndësishëm” të përmendur më lartë.


Arsyet pse ky koncept është kaq i rëndësishëm është se identifikimi i një tregu të synuar ndihmon organizatën tuaj të zhvillojë strategji efektive të komunikimit.


Pra, për të përsëritur edhe një herë:


Një treg i synuar është një grup individësh që ndajnë nevoja ose karakteristika të ngjashme për të cilat organizata juaj shpreson të shërbejë.


Dhe bukuria e marketingut të synuar është në nivelimin e të mëdhenjve dhe të vegjëlve, atyre që kanë burime dhe atyre që nuk kanë.


Aktualisht, tregu i synuar ua lehtëson kompanive të vogla të konkurrojnë me kompani të mëdha, novatorët për të prishur tregun, dhe startup-et dhe kompanitë e tjera për të përfituar nga konkurrentët e tyre. Edhe kjo është e rëndësishme për OJQ-të.

DEGA – GRUPET E SYNUARA – ZGJEDHJA E GRUPIT TË SYNUAR


Nëse keni ëndërruar ndonjëherë ose gjithmonë për të qenë një hetues privat, këtu është shansi juaj!🕵️‍♂️

Si të synoni?


Mos harroni, misioni juaj kryesor është të ngushtoni audiencën tuaj në një segment të dallueshëm që mund të përcaktohet qartë përmes një grupi karakteristikash.


Kështu që:

  1. Shikoni audiencën / përdoruesit / ndjekësit tuaj aktual …
  2. Kontrolloni “konkurrencën” tuaj – qoftë në të njëjtën fushë të punës ose në një tjetër që ndajnë vlera të ngjashme. Ndoshta do të gjeni të ndani një grup të ngjashëm të synuar me H&M, Apple ose IKEA?
  3. Analizoni shërbimin tuaj – cilat janë elementet e njohura dhe si i përdor audienca juaj ato
  4. Zgjidhni demografinë specifike për të synuar – moshën, vendndodhjen, gjininë, të ardhurat, arsimin, profesionin, përkatësinë etnike…
  5. Gërmoni në psikografinë e objektivit tuaj – Personaliteti, Qëndrimet, vlerat, interesat / hobi, mënyra e jetesës, sjellja


Shikojeni nga një anë tjetër:

5 pyetjet e përzgjedhjes së audiencës së synuar


Kush: Filloni të pyesni veten se kush do të blejë / përdorë shërbimet tuaja dhe mbështetja e kujt ju duhet. A janë ata fëmijë, adoleshentë, “millennials” apo “baby boomers”? A janë meshkuj apo femra? Ku shkojnë, çfarë bëjnë ata? Jini fleksibil dhe merrni parasysh atë që është e rëndësishme për organizatën tuaj. Të ardhurat vjetore të dikujt mund të jenë plotësisht të parëndësishme për kauzën tuaj, por përzgjedhja e tyre e muzikës mund të jetë thelbësore për qëllimin tuaj. # justifikim


Çfarë: Çfarë lloj produktesh dhe shërbimesh përdorin ato tani dhe çfarë presin prej tyre? A i përshtatet shërbimi juaj kërkesave të tyre? 


Kur: Kur e përdorin shërbimin? A është e përditshme apo më e rrallë? Në çfarë rasti?


Ku: Ku jetojnë? Ku e përdorin shërbimin tuaj?


Pse: A e përdorin ata sepse kanë nevojë, apo është për të vërtetuar një pikë, për tu shfaqur (show off) ose për të arritur ndonjë përfitim tjetër psikologjik? 

30%
Buy now
Albanian