DEGA – GRUPET E SYNUARA – TË PUNOSH ME DISA GRUPE TË SYNUARA


Për OJQ-të, duket se është tipike që të kenë audienca të ndryshme në mënyrë të konsiderueshme, p.sh. përdorues dhe donatorë.


Një palë janë përdoruesit e shërbimeve tuaja që zakonisht kanë vërtetë nevojë për shërbimet / programet tuaja ose interes për çështjen tuaj. Mund të themi se ata janë të lidhur me organizatën tuaj emocionalisht dhe kanë më pak njohuri teknike ose interes për mënyrën se si funksiononi. Audienca tjetër e synuar janë donatorët që mbështesin punën e OJQ-ve nga një pozicion më “objektiv”, duke kërkuar mënyra për të promovuar dhe zhvilluar disa vlera ose rezultate që ndikojnë në imazhin dhe peizazhin e madh të sistemit ekzistues shoqëror. Ata janë të njohur me modelet operative të OJQ-ve dhe më shumë aftësi teknike / administrative. Mund të themi që këto 2 audienca të synuar janë tërhequr për organizatën tuaj nga mënyra të ndryshme, së pari nga zemra dhe e dyta nga mendja, dhe ato janë dy organet e rëndësishme. J

Dhe një koncept i ngjashëm tregtar që mund të ri-aplikohet për OJQ-të është diferencimi i biznesit midis marketingut B2B (biznes për biznes) dhe B2C (biznesi për konsumatorët).


Në botën e OJQ-ve mund të themi se B2B do të ishte shumë ngjashëm me donatorët dhe B2C për përdoruesit e programeve dhe shërbimeve tuaja.


Ndërsa marketingu B2B është më i përqendruar në edukimin e blerësve dhe ofrimin e ekspertizës, B2C është më i përqendruar në kënaqësinë e menjëhershme dhe nevojat. Tingëllon shumë si donatorët dhe përdoruesit, apo jo?


Në marketingun e bizneseve të tjera (donatorët), përpjekjet tuaja të marketingut mund të jenë më të përqendruara në aspektet zyrtare të programeve tuaja dhe se si ky grup i synuar mund të arrijë qëllimet e tyre strategjike përmes organizatës suaj, ndërsa për përdoruesit mund të përqendroheni më shumë në aspektet joformale, motivim, frymëzim dhe përfitime emocionale të angazhimit të tyre. 


Por, megjithëse duhet të jemi të respektueshëm ndaj dallimeve të dukshme ndërmjet këtyre grupeve, gjithashtu duhet të dimë që rezultati i përpjekjeve tona të punës dhe komunikimit duhet të jetë i njëjtë – të arrihet kënaqësia e blerësit / përdoruesit / donatorit.


Puna juaj është një përzierje e shkëlqyeshme e aftë për të përfshirë qeniet njerëzore dhe për të ofruar një përvojë cilësore donatorëve sepse në fund të fundit:


Krejt kjo është angazhim i Njeriut


Dhe këto ngjashmëri midis grupeve të synuara janë duke u bërë edhe më të dukshme dhe më të rëndësishme tani fal digjitalizimit.

DEGA – GRUPET E SYNUARA – TË PUNOSH ME DISA GRUPE TË SYNUARA  


Evolucioni i përdoruesve – çfarë ka ndryshuar me digjitalizim?


Ju tani keni të bëni (merreni) me përdoruesit të cilët jo domosdoshmërish marrin vendime impulsive në bazë të informacioneve të pakta. Në vend të kësaj, këta janë përdorues të informuar me qasje në burimet në lidhje me shërbimin ose programin që ata mund ta marrin nga ju, si dhe mënyra ose organizata të tjera nga të cilat mund ta marrin.


Marketingu për përdoruesit e programit tuaj duhet të merret me qasje të re ndaj informacionit.


Rritja e globalizimit dhe lidhjeve i ka mundësuar donatorëve të përhapin portofolin e tyre dhe ‘kalimin ‘ midis organizatave të ndryshme. Për të dalluar organizatën tuaj, ju duhet të zbatoni disa rregulla nga qasja “marketing për përdoruesit” – të krijoni lidhje emocionale me donatorët tuaj dhe të zhvilloni besnikërinë e tyre.

Dhe një nga ndryshimet më të mëdha midis marketingut të donatorëve dhe përdoruesve janë pasojat pas vendimit për t’u përfshirë në organizatën tuaj. Në terma të OJQ-ve kjo do të ishte pasoja e aprovimit të një projekti të caktuar për shembull (për donatorët).


Sepse për përdoruesit, ky përdorues është i vetmi i prekur nga një blerje e keqe, por kur ke të bësh me donatorët, blerja ndikon në tërë kompaninë / organizatën e tyre, duke rritur aksionet.


Sfida e epokës digjitale tani është se kjo racë e re e donatorëve (dhe përdoruesve të fundit) ka një mori informacionesh në dispozicion të tyre për të marrë një vendim të informuar, i cili në pjesën më të madhe, është fal përmbajtjes së marketingut.


Për marketingun e përdoruesve, kjo garanton një ndryshim në strategjinë e përpjekjes për të krijuar një marketing më profesional të drejtuar nga marrëdhëniet, në vend të një impulsi i drejtuar – tradicionalisht në biznes, një strategji tipike e marketingut B2B. Kjo do të nënkuptojë që ju nuk mund të vareni më nga videot frymëzuese ose fotot emocionuese, të cilat tani ju duhet t’i komunikoni qartë përdoruesit tuaj, si përfitimi i prekshëm që po marrin nga ju.


Prandaj është thelbësore për të dy këta përdorues (përdoruesi dhe donatori) të ofroni informacion të përshtatur – në përputhje me qëllimet tuaja dhe në përputhje me nevojat dhe pritjet e tyre. Dhe marketingu i përmbajtjes është diçka që mund të ndihmojë me këtë.


Ajo që e bën përmbajtjen e marketingut të ndryshëm nga çdo formë tjetër e marketingut ose reklamimit është përqendrimi i tij në përmbajtje të vlefshme që krijohen dhe shpërndahen për të tërhequr një audiencë të përcaktuar. Ky është informacioni që përdoruesit kërkojnë në mënyrë aktive dhe duan të konsumojnë, në krahasim me reklamat që ata me qëllim mund ti shmangin.


Por për të vazhduar me përmbajtjen e marketingut duhet të jeni ekspert në grupet tuaja të synuara, pra le të flasim si të bëheni një prej tyre.

33%
Buy now
Albanian