Strateško planiranje

Unutrašnje unapređenje za vašu NVO počinje sa ključnim razvojnim dokumentom u oblasti biznisa – strateškim planom. Čuvena misao Antoana de Sent-Egziperija glasi:

Cilj bez plana je samo želja.

U skladu sa time, poslovne organizacije ulažu mnogo truda u osmišljavanje strateškog plana koji im pomaže da ostvare svoje ciljeve – prodaju proizvode ili usluge i sl. Sa druge strane, organizacije rijetko imaju funkcionalni strateški plan, iako imaju određene ciljeve i misije. U većini slučajeva NVO nisu upoznate sa pojmom strateškog plana niti sa procesom njegovog razvoja. Kao rezultat, ove organizacije često „ispadnu iz kolosijeka“ tako što sprovode projekte koji nisu direktno povezani sa njihovim ciljevima, što može da pomogne da se obezbijedi kratkoročna finansijska podrška ili iskustvo u nekoj drugoj oblasti rada, međutim ako to nije dio Vaše strategije, ovakvo trošenje resursa i vremena može da Vas udalji od prvobitne svrhe. Zbog toga je važno da imate strateški plan, a još važnije je da se tog plana i držite.

Naravno, preduzeća mogu da angažuju stručnjake da im pomognu pri razvoju strateškog plana, ali NVO često za to nemaju dovoljno sredstava. Ovo je jedan od glavnih razloga za razvoj ovog alata – da podržimo organizacije kao što je Vaša u razvoju strateškog plana koji će ih voditi ka ispunjenju svrhe.

Definicije


Prije nego što počnemo da se bavimo procesima strateškog planiranja moramo prvo da definišemo sam pojam strateškog planiranja. Kada na ovome budete radili sa svojim timom, treba da budete sigurni na početku procesa da je svima potpuno jasno šta znači strateško planiranje.


Postoji mnogo definicija pojma strategija na koje možete naići. Prema „Google“-u, strategija je

Plan akcija osmišljenih da bi se postigao neki dugoročni ili opšti cilj.Drugim riječima, strategija je okvir za sve odluke koje donese organizacija, a koji joj pomaže da ostvari svoje ciljeve. Osim toga, strateško planiranje je proces kreiranja dokumenta koji sadrži osnove strategije u pisanoj formi. Ovaj proces Vas vodi od onoga „gdje se sada nalazite“ do „tamo gdje biste željeli da budete“. Dobijeni dokument treba da sadrži sve elemente potrebne za donošenje koherentnih odluka u Vašem poslu za sledećih nekoliko godina. Strategija se obično pravi za period od 2 do 5 godina, u zavisnosti od organizacije. Može se reći da strategija ne mora nužno da bude u pisanoj formi. Međutim, formulisanje strategije u okviru jednog dokumenta donosi mnoge benefite vašoj ogranizaciji:

  • Uvijek možete da se pozovete na nju kada donosite odluke;
  • Sigurni ste da su svi u vašoj organizaciji na istom putu ka postizanju vizije. Čak i ako nova ososba dođe u tim, može lako da se upozna sa svrhom i ciljem Vaše organizacije;
  • Radna atmosfera i timski duh u Vašoj organizaciji će biti na višem nivou;
  • Biće Vam lakše da uspostavte dobre odnose sa donorima;
  • Projekti koje realizujete će uvijek voditi u istom pravcu – ka ostvarenju vaše misije;
  • Lakše ćete donositi odluke o investiranju vremena, novca i ljudskih resursa.
8%
Buy now
Montenegrin