PONUĐENE VREDNOSTI


Kada se proces segmentacije završi, imat ćete prilično jasnu sliku o tome ko čini Vašu ciljnu grupu. Trebalo bi da do sada bude jasno da različiti delovi Vaše ciljne grupe imaju različite potrebe za stvarima koje očekuju da dobiju od Vas. Nazvaćemo ih jedinstvene vrednosti – one će im pomoći da riješe svoje probleme ili dobiju određene benefite.


Dakle, treba da kreiramo vrednosti koje će pomoći svakom segmentu Vaše ciljne grupe da obavi svoje zadatke (da nešto pročita, nauči, sazna ili uradi) i da od toga ima koristi i bude zadovoljan.


Kada kreirate ponudu vrednosti za svoje korisnike imajte u vidu neke od najvažnijih elemenata kao što su dostupnost, učinak, smanjenje rizika, novina, prilagodljivost, obavljanje posla, bezbjednost, korisnost, status, smanjenje troškova, dizajn i cijena. Ako to učinite za svaki zadatak i svakog korisnika, kreiraćete ponudu vrednosti za svoj projekat.

Koraci:

  • U kontekstu Vašeg rada i ponude, šta određeni segment ciljne grupe od Vas očekuje?
  •  Pokušajte to da prevedete u „potrebu“ tog segmenta. Napravite spisak svih potreba jednog segmenta.
  •  Razmišljajte o „potrebama“ kako o prilici da se riješi neki problem koji imaju, tko i o prilici da od Vas dobiju neku dodatnu vrijednost.
  •  Kada definišete sve potrebe, pomozite ciljnoj grupi da ih zadovolji. Prenesite svoju pomoć njima u PONUDU.


This offer is a VALUE you want to deliver to some segment of the target group. Next step is to involve those values into communication messages which is going to be topic of the following pages of this toolkit. On the picture bellow you can see a Value Proposition CANVAS , methodology used for defining a value proposition for your target group.

Ova ponuda je VREDNOST koju želite da isporučite nekom segmentu svoje ciljne grupe. Sledeći korak podrazumijeva da te vrednosti uključite u poruke u komunikaciji koje će biti tema narednih strana ovog uputstva. Na donjoj slici možete vidjeti ponudu vrednosti CANVAS[1] – ova metodologija se koristi za definisanje ponude vrednosti za Vašu ciljnu grupu.


[1] https://blog.strategyzer.com/posts/2016/3/17/the-difference-between-customer

43%
Buy now
Bosnian