PONUĐENE VRIJEDNOSTI


Kada se proces segmentacije završi, imaćete prilično jasnu sliku o tome ko čini Vašu ciljnu gupu. Trebalo bi da do sada bude jasno da različiti djelovi Vaše ciljne grupe imaju različite potrebe za stvarima koje očekuju da dobiju od Vas. Nazvaćemo ih jedinstvene vrijednosti – one će im pomoći da riješe svoje probleme ili dobiju određene benefite.


Dakle, treba da kreiramo vrijednosti koje će pomoći svakom segmentu Vaše ciljne grupe da obavi svoje zadatke (da nešto pročita, nauči, sazna ili uradi) i da od toga ima koristi i bude zadovoljan.


Kada kreirate ponudu vrijednosti za svoje korisnike imajte u vidu neke od najvažnijih elemenata kao što su dostupnost, učinak, smanjenje rizika, novina, prilagodljivost, obavljanje posla, bezbjednost, korisnost, status, smanjenje troškova, dizajn i cijena. Ako to učinite za svaki zadatak i svakog korisnika, kreiraćete ponudu vrijednosti za svoj projekat.

Koraci:

  • U kontekstu Vašeg rada i ponude, šta određeni segment ciljne grupe od Vas očekuje?
  • Pokušajte to da prevedete u „potrebu“ tog segmenta. Napravite spisak svih potreba jednog segmenta.
  • Razmišljajte o „potrebama“ kao o prilici da se riješi neki problem koji imaju, tako i o prilici da od Vas dobiju neku dodatnu vrijednost.
  • Kada definišete sve potrebe, pomozite ciljnoj grupi da ih zadovolji. Prenesite svoju pomoć njima u PONUDU.


Ova ponuda je VRIJEDNOST koju želite da isporučite nekom segmentu svoje ciljne grupe. Sledeći korak podrazumijeva da te vrijednosti uključite u poruke u komunikaciji koje će biti tema narednih strana ovog uputstva. Na donjoj slici možete vidjeti ponudu vrednosti CANVAS – ova metodologija se koristi za definisanje ponude vrijednosti za Vašu ciljnu grupu.

43%
Buy now
Montenegrin