PONUĐENE VREDNOSTI


Kada se proces segmentacije završi, imaćete prilično jasnu sliku o tome ko čini Vašu ciljnu gupu. Trebalo bi da do sada bude jasno da različiti delovi Vaše ciljne grupe imaju različite potrebe za stvarima koje očekuju da dobiju od Vas. Nazvaćemo ih jedinstvene vrednosti – one će im pomoći da reše svoje probleme ili dobiju određene benefite.


Dakle, treba da kreiramo vrednosti koje će pomoći svakom segmentu Vaše ciljne grupe da obavi svoje zadatke (da nešto pročita, nauči, sazna ili uradi) i da od toga ima koristi i bude zadovoljan.


Kada kreirate ponudu vrednosti za svoje korisnike imajte u vidu neke od najvažnijih elemenata kao što su dostupnost, učinak, smanjenje rizika, novina, prilagodljivost, obavljanje posla, bezbednost, korisnost, status, smanjenje troškova, dizajn i cena. Ako to učinite za svaki zadatak i svakog korisnika, kreiraćete ponudu vrednosti za svoj projekat.

Koraci:

  • U kontekstu Vašeg rada i ponude, šta određeni segment ciljne grupe od Vas očekuje?

  • Pokušajte to da prevedete u „potrebu“ tog segmenta. Napravite spisak svih potreba jednog segmenta.

  • Razmišljajte o „potrebama“ kako o prilici da se reši neki problem koji imaju, tako i o prilici da od Vas dobiju neku dodatnu vrednost.

  • Kada definišete sve potrebe, pomozite ciljnoh grupi da ih zadovolji. Prenesite svoju pomoć njima u PONUDU.


Ova ponuda je VREDNOST koju želite da isporučite nekom segmentu svoje ciljne grupe. Sledeći korak podrazumeva da te vrednosti uključite u poruke u komunikaciji koje će biti tema narednih strana ovog uputstva. Na donjoj slici možete videti ponudu vrednosti CANVAS – ova metodologija se koristi za definisanje ponude vrednosti za Vašu ciljnu grupu.

43%
Buy now
српски