Komunikacijski cilji


To so specifične taktike za doseganje vaše vizije in so neke vrste podroben zemljevid poslanstva vaše organizacije.


Ko smo delali na notranji preobrazbi vaše organizacije, ste ustvarili tudi strateški načrt za vašo organizacijo. Ta načrt predstavlja vrsto korakov, ki vam bodo pomagali pri doseganju vašega poslanstva in vizije. Tudi komunikacijske strategije imajo določene cilje.


Cilji komunikacijske strategije naj odražajo cilje iz strateškega načrta.


To pomeni, da je komunikacijska strategija orodje, ki vam bo pomagalo doseči organizacijske cilje, poslanstvo in vizijo.


Če je vaša vizija »življenje na Marsu«, poslanstvo pa »omogočati cenovno ugodna potovanja med planeti«, bi vaš komunikacijski cilj lahko bil dvigniti raven obveščenosti o vaših specializiranih plovilih, s čimer bi pridobili nove uporabnike.


Obstajajo različne vrste komunikacijskih ciljev. Za nevladne organizacije so najbolj relevantni:

 • Dvigniti ugled vaše organizacije;
 • Zgraditi odnos z vašimi obstoječimi sledilci;
 • Cilji menedžiranja nalog – komunikacija, ki vam pomaga izpolniti določene naloge.


Še nekaj osnovnih idej za cilje:

 • Predstaviti vašo organizacijo novim uporabnikom/financerjem;
 • Predstaviti vaš obstoječi projekt/program več ljudem;
 • Ustvariti nove projekte;
 • Povečati število sledilcem na družbenih omrežjih;
 • Utrjevanje vaše kredibilnosti in strokovnega znanja;
 • Podpreti uporabnike in jim pomagati pri njihovih potrebah.


Komunikacijskih ciljev, ki si jih lahko zastavite, je veliko. Lahko si jih tudi zastavite več hkrati, če menite, da jih lahko dosežete. Pomembno je predvsem, da se odločite za cilj(e), ki temelji(jo) na vaši viziji in se tega potem tudi držite.

Poskusimo torej definirati komunikacijske cilje vaše organizacije.


☞ Oglejte si spet strateški načrt vaše organizacije in skupaj s kolektivom še enkrat premislite o svoji viziji, poslanstvu in strateških ciljih;


☞ Pogovorite se, kako vam lahko komunikacija pomaga doseči te cilje;


☞ Ko se skupaj odločite za določen pristop, to zapišite.


Če se vaši cilji ne ujemajo z vašo vizijo, morda navsezadnje le zasledujete neko drugo vizijo? Ne pozabite, da končni uspeh izhaja iz harmonije in ujemanja med elementi znotraj vašega komunikacijskega drevesa. Če ste zasadili jablano, nanjo ne postavite jagodnih listov. Ne gre se za to, da to ne bi delovalo – gre za to, da jablana nima smisla, če ste v resnici želeli jagode. Dobro torej premislite o svojem poslanstvu in mu bodite zvesti, saj je to srž vašega dela.

Kratkoročni komunikacijski cilji


Naslednji korak je, da naredimo vaše cilje bolj konkretne. To bomo naredili tako, da bomo določili vmesne ali kratkoročne komunikacijske cilje. Vsak cilj ima lahko enega ali več vmesnih ciljev.


Namen tega sistema je, da zavrtamo v vsak cilj in najdemo bolj podrobna pričakovanja od vsakega ter definiramo, kako bi izgledal uspeh vsakega od ciljev.


Začnite tako, da za vsak cilj določite še 3-5 vmesnih ciljev. Ti naj bodo ambiciozni, kvalitativni, časovno omejeni in naj usmerjajo dejanja osebe ali ekipe, odgovorne za njih. Ključni cilji naj bodo merljivi, dosegljivi, vodijo naj k ocenjevanju ciljev in naj bodo zahtevni, vendar ne nedosegljivi. Temeljijo lahko na rasti, izvedbi ali angažiranosti. Pogosto so numerični, vendar lahko tudi kažejo, ali je nekaj bilo narejeno ali izničeno, podobno kot binarna 0 in 1.


Pogosto uporabljen pristop pri definiranju ciljev je SMART strategija. SMART cilji so zapisani v enem stavku in vsebujejo vse spodnje elemente:

 • Specifičnost (Specific) – jasno kaže, kaj bo narejeno;
 • Merljivost (Measurable) – vključuje številko in omogoča primerjavo;
 • Dosegljivost (Achievable) – misliti na nemogoče, vendar določite dosegljivo, z drugimi besedami, naj ne bo enostavno;
 • Relevantnost (Relevant) – rezultat bo doprinesel k cilju in poslanstvu organizacije;
 • Časovna omejenost (Time bound) – časovni okvir, v katerem naj bo nekaj zaključeno.

PRIMER:


            Cilj – povečati našo prisotnost na družbenih medijih.


            Vmesni cilj – povečati število YouTube naročnikov na 100,000 do konca naslednjega leta.


Ko boste definirali svoje komunikacijske cilje, vodite svoj kolektiv na poti definiranja vmesnih ciljev z uporabo vseh zgoraj navedenih nasvetov.

27%
Buy now
Slovenščina