Upravljanje volonterima


„Osoba koja nešto radi, a posebno pomaže drugim ljudima, svojevoljno, a da nije prisiljena ili plaćena da to radi.“


Definiticija pojma „volonter“ – Cambridge Dictionary


Razgovarali smo o menadžmentu uopšte, a sada ćemo se fokusirati na one neplaćene resurse u Vašoj organizaciji – volontere – i na načine upravljanja njima. .


Do sada je već trebalo da odlučite, u skladu sa Vašim strateškim planom, da li su Vašoj organizaciji potrebni volonteri ili ne. Ako je Vaš odgovor „Da“, sledećih nekoliko odjeljaka Vam mogu koristiti


Provešćemo Vas kroz:

 • Planiranje i pripremu volonterskog odjeljenja Vaše organizacije
 • Proces regrutovanja
 • Menadžment njihovih svakodnevnih poslova
 • Dodatnu edukaciju i trening..

Proces planiranja i pripreme


Ako čitate ovu stranu, vjerovatno ste prepoznali važnost volontera za ostvarenje strateških ciljeva Vaše organizacije. Sada treba da definišete kako ćete ih uklopiti u svoj organizacioni sistem.


Počnimo od definisanja misije za Vaše volontere. Koristeći iste metode koje su opisane u poglavlju o strateškom planiranju ovog uputstva (Misija i vizija Vaše organizacije), treba da okupite svoj tim i pokušate da definišete misiju koja:

 • Izražava zašto Vaša organizacija želi da ima volontere

 • Jasno pokazuje da cijenite volonterski rad

 • Inspiriše volontere da se pridruže Vašoj organizaciji

 • Izražava osnovne vrijednosti Vaše organizacije.


Testirajte svoju misiju na ljudima za koje mislite da bi mogli da postanu Vaši volonteri. Ako Vam se ona dopada, učinite je što vidljivijom i podijelite sa svima.

Kada definišete misiju, vrijeme je da definišete i specifični strateški cilj za postojanje volontera u Vašoj organizaciji. U većini slučajeva treba da izaberete neku od sledećih opcija:

Volonteri koji su specijalizovani odnosno voljni da se specijalizuju u određenoj oblasti rada Vaše organizacije;

Veliki broj volontera koji će podržati Vaše aktivnosti

Kombinacija prethodna dva modela .


Ova odluka zavisi od Vašeg opšteg strateškog cilja kao i od toga kako mislite da možete ili da treba da ga postignete. Razgovarajte o tome sa svojim timom. Trebalo bi da nakon toga sprovedete sledeće:

 • Zadužite osobu koja će biti odgovorna za menadžment odjeljenja volontera u Vašoj organizaciji. Budite sigurni da je to osoba koja razumije važnost volonterskog rada i da je motivisana da radi sa volonterima i koja ima visok nivo komunikativnih sposobnosti.
 • Opišite uloge koje će volonteri imati u Vašoj organizaciji. Raščlanite ih na pojedinačne aktivnosti i zadatke koje će volonteri obavljati ili koji treba da se obave za njih.
 • U skladu sa prethodno definisanim akcionim planom, odvojite određenu sumu iz budžeta za ove aktivnosti.
59%
Buy now
Montenegrin