Vodenje ljudi v organizaciji

Oblikovati kolektiv ljudi, ki bodo vašo organizacijo popeljali proti doseganju vizije organizacije, je ena ključnih nalog, s katerimi se srečujete oz. boste srečevali.


Uspeh vaše organizacije je odvisen od ljudi in njihovega znanja.


Če imate kolektiv ljudi, ki imajo enake vrednote kot vaša organizacija, so motivirani in vešči pri svojem delu ter ob tem »dihajo kot en«, je vaše delovno okolje prostor, v katerega vsak član kolektiva, bodisi zaposlen bodisi prostovoljec, pride z nasmehom na obrazu. 😊


Ko člani kolektiva uspešno dajo vse od sebe, bodo zadovoljni s seboj, hkrati pa vedno bolj učinkoviti.


Pristop, ki ga predstavljamo tukaj, se osredotoča na posameznika. S tem, ko se vsak posameznik izboljša, se izboljšata tudi vaše delo in organizacija. To velja za vse v organizaciji, vključno z vami. Če želi vodstveni kader imeti dober kolektiv, mora sam biti dober vodja.

V tem poglavju Notranjega MakeOver bomo govorili o:

  • Najbolj pogostih vlogah znotraj timov in njihovih značilnostih;
  • Vrstah vodenja in kako postati dober vodja;
  • Kako sodelavcem ponuditi učno podporo;
  • Metode za zagotavljanje visoke produktivnosti ljudi (motivacija, opolnomočenje itd.);
  • Vodenje prostovoljcev.
36%
Buy now
Slovenščina